Objavljen kalendar Poreske uprave

Obaveze koje poreski obveznici moraju da izmire u septembru

PoreziPreduzetnik

31.8.2021 17:15 Autor: Ljiljana Begović

Obaveze koje poreski obveznici moraju da izmire u septembru Obaveze koje poreski obveznici moraju da izmire u septembru
Poreska uprava objavila je kalendar za septembar u kome se nalazi spisak obaveza, kao i krajnji rokovi do kada je neophodno da poreski obveznici... Obaveze koje poreski obveznici moraju da izmire u septembru

Poreska uprava objavila je kalendar za septembar u kome se nalazi spisak obaveza, kao i krajnji rokovi do kada je neophodno da poreski obveznici spreme potrebnu dokumentaciju i novac.

Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu je ponedeljak, 6. septembar. Takođe, istog dana ističe i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec, kao i za uplatu sredstava.

Sledeći datum koji poreski obveznici ne smeju da propuste je 10. septembar, kada je neophodno da poreski dužnik koji nije obveznik PDV-a za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Isti datum je poslednji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Sastanak i obračunavanje
Foto: Shutterstock

Prema kalendaru Poreske uprave 15. septembar je krajnji rok za izmirivanje sledećih obaveza:

  • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O
  • Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
  • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV
  • Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
  • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
  • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
  • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
  • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
  • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

Takođe, 15. septembar je datum kada oni koji se bave samostalnom delatnošću moraju da plate akontaciju poreza i doprinosa na prihode. Svoje poreske obaveze do sredine meseca treba da namire i sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri.

Poslednji dan septembra rezervisan je za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2021. godine, kao i za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...