Kalendar naplate Poreske uprave

Kada poreski obveznici u januaru moraju izmiriti svoje obaveze?

IzdvajamoPoreziPoslovanje

30.12.2022 10:06 Autor: Ljiljana Begović 8

Kada poreski obveznici u januaru moraju izmiriti svoje obaveze? Kada poreski obveznici u januaru moraju izmiriti svoje obaveze?
Poreska uprava objavljivanjem poreskog kalendara omogućava građanima i privrednicima da na vreme spreme dokumentaciju i izmire obaveze, kako bi izbegli kašnjenje i plaćanje kamate.... Kada poreski obveznici u januaru moraju izmiriti svoje obaveze?

Poreska uprava objavljivanjem poreskog kalendara omogućava građanima i privrednicima da na vreme spreme dokumentaciju i izmire obaveze, kako bi izbegli kašnjenje i plaćanje kamate.

Prvi dan u poreskom kalendaru za januar 2023. godine, koji ujedno predstavlja krajnji rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, je četvrtak, 5. januar. Obaveštenje obveznici koji se bave izvođenjem estradnog programa dosatvljaju na obrascu OZU.

Prvi datum u poreskom kalendaru je i rok za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da dostave izveštaje za prethodni mesec, kao i da Poresku upravu obaveste o uplati sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI.

Sledeći datum važan za poreske obveznike je utorak, 10. januar kada se plaća PDV i podnosi prijava za prethodni mesec na obrascu PP PDV. Isti dan je krajnji rok za plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec i podnošenje prijave na obrascu PP-PPNO.

Sredina meseca u poreskom kalendaru uglavnom je poslednji rok za plaćanje velikog broja obaveza i dosatvljanje potrebne dokumentacije.

Na samom početku 2023. godine taj dan je ponedeljak, 16. januar kada je neophodno da se plate doprinosi i akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, kao i da se izmiri obaveza, odnosno plati porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2022. godine.

Sveštenici, verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri imaju vremena do 16. januara da plate doprinose za prethodni mesec. Isti datum određen je i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O.

Foto: Pexels.com

Poreska uprava je u kalendaru za prvi mesec u 2023. godini odredila 16. januar kao poslednji dan za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za četvrto tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Još tri obaveze vezane za PDV takođe se moraju izmiriti do istog datuma.

Prva je podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar ako je u ovom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Takođe, obevznici moraju podneti obrazac PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Poslednja obaveza odnosi se na podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV, odnosno kada obveznik prelazi sa tromesečnog na mesečni obračun poreza na dodatu vrednost.

Obaveze privrednika koje se tiču akciza prema istaknutim datumima u poreskom kalendaru takođe se moraju izmiriti do 16. januara. Obaveze su sledeće:

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

– Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2023. godini

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OAEL

Poslednji dan u januaru, utorak 31. je datum do kojeg preduzetnici paušalci moraju da podnesu poresku prijavu ako je došlo do izmene u obimu poslovanja, odnosno prometa u prošloj godini. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-1S.

Do kraja januara plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2022. godine, kao i obračunata akciza za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Poslednja obaveza u januaru za poreske obveznike je dostava popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine.

Gde proveriti poreske obaveze?

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

 • Iva

  30.12.2022 #1 Author

  Sve u roku službe i nema problema

  Odgovori

 • CUPKA

  30.12.2022 #3 Author

  Svakako ima dosta rokova. To olaksava preduzetnicima.

  Odgovori

 • SNEZANA

  30.12.2022 #4 Author

  Obaveze se moraju redovno izmirivati.

  Odgovori

 • Milovan94

  31.12.2022 #5 Author

  Poreske obaveze se moraju ispoštovati.

  Odgovori

 • Tina

  31.12.2022 #6 Author

  Najbolje je svoje obaveze regulisati na vreme

  Odgovori

 • TATJANA

  4.1.2023 #7 Author

  Rokovi postoje da bi se postovali

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...