Sve izmene o kojima se podnose obaveštenja institucijama

Koje promene u poslovanju je neophodno prijaviti Poreskoj upravi?

IzdvajamoPoreziPoslovanje

13.9.2023 08:01 Autor: Ljiljana Begović 6

Koje promene u poslovanju je neophodno prijaviti Poreskoj upravi? Koje promene u poslovanju je neophodno prijaviti Poreskoj upravi?
Privrednici tokom poslovanja često vrše određene promene koje se tiču statusa i funkcionisanja preduzeća, a neke od tih izmena obavezno je prijaviti nadležnim institucijama.... Koje promene u poslovanju je neophodno prijaviti Poreskoj upravi?

Privrednici tokom poslovanja često vrše određene promene koje se tiču statusa i funkcionisanja preduzeća, a neke od tih izmena obavezno je prijaviti nadležnim institucijama. Najčešće promene koje je neophodno registrovati u Agenciji za privredne registre (APR) su – promena poslovnog imena, adrese sedišta, e-mail adrese za prijem elektronske pošte, zatim promena pretežne delatnosti, kao i prijava prekida/nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika.

Kada je reč o Poreskoj upravi, većina promena se prijavljuje preko portala e-porezi, i to kroz promenu poreskog bilansa PP PDP za privredna društva i PPDG 1S za preduzetnike.

Aleksandar Trifunović, poreski konsultant i vlasnik računovodstvene agencije TYB Consulting, za Biznis.rs kaže da – pre svega kada je u pitanju maloprodaja – obveznici moraju da prijave svaku promenu koja je u vezi sa maloprodajnim objektom (promenu adrese, delatnosti, površine objekta…).

Zatim, svaki prekid i ponovni nastavak rada rada maloprodajnog objekta, kao što su godišnji odmor ili nemogućnost rada, kao i registraciju i gašenje maloprodajnog objekta.

“Takođe, obavezna je prijava poslovnih prostora u kojima obveznik obavlja delatnost preko obrasca EP IPP, kao i promene u vezi sa ovim prostorima u roku od 24 sata od nastanka promene, osim za objekte koje je prijavio Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar. Prijava mora biti u skladu sa drugim propisima koje je privrednik dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i drugi)”, navodi Trifunović.

Takođe se Poreskoj upravi prijavljuju i pokretanje stečajnog postupka, kao i postupak likvidacije.

Poreskoj upravi se obavezno prijavljuje promena statusa zaposlenja, tačnije osnova osiguranja. Na primer, ukoliko je preduzetnik osnovao radnju iz radnog odnosa, pa kasnije ostaje osiguran samo preko svoje preduzetničke radnje, obavezna je izmena poreskog bilansa na portalu e-porezi.

Foto: Pexels.com

Moguć je i slučaj kada preduzetnik osnuje radnju, a kasnije zasnuje i radni odnos u drugoj kompaniji, gde takođe postoji obaveza izmene poreskog bilansa.

Naš sagovornik navodi da se Poreskoj upravi takođe prijavljuju promene u smislu forme poslovanja, kada paušalac prelazi u sistem vođenja knjiga ili kada preduzetnik koji vodi knjige želi da pređe na formu preduzetnika na ličnoj zaradi. Prelazak preduzetnika na ličnu zaradu se prijavljuje preko prijave ZPP.

Takođe je neophodno prijaviti promene lokalnoj poreskoj administraciji u vezi podataka koji su tiču naknade za eko taksu, komunalnu taksu i porez na imovinu na portalu LPA.

I prelazak u sistem PDV-a se prijavljuje Poreskoj upravi, kao i promena poreskog perioda za koji se predaje PDV prijava, na primer prelazak iz mesečnog u tromesečnog obveznika.

Sve promene vezane za obavljanje delatnosti u smislu prekida, privremenog prekida ili nastavka obavljanja delatnosti posle mirovanja, kao i obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, obavezno se prijavljuju Poreskoj upravi, ali i Agenciji za privredne registre.

Poreskoj upravi se prijavljuju i promene u uslovima poslovanja, u smislu da se u toku godine može izmeniti procenjeni iznos dobitka za tekuću godinu, naviše ili naniže, čime se utiče na iznos akontacije poreza koji preduzetnik plaća jednom mesečno.

Naknade za promene podataka o privrednim društvima

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednim subjektima upisanim u Registar privrednih subjekata iznosi 3.100 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 3.100 dinara uvećava se za 1.500 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu ili dokumenta iznosi 6.000 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Promene koje nastaju danom registracije, kao što su promena člana i povećanje ili smanjenje kapitala, ne podležu plaćanju naknade za neblagovremenost.

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 3.100 dinara, dok je naknada za registraciju promene pravne forme sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 6.500 dinara.

Naknada za registraciju statusne promene sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 6.500 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...