Od ukupno 20 društava, čak 15 je u većinskom stranom vlasništvu

Inflacija ne utiče na profit osiguravajućih kompanija

AnalizaIzdvajamo

6.11.2022 08:01 Autor: Marija Jovanović 22

Inflacija ne utiče na profit osiguravajućih kompanija Inflacija ne utiče na profit osiguravajućih kompanija
U Srbiji trenutno posluje 20 kompanija koje se bave osiguranjem i reosiguranjem, a čak 15 njih nalazi se u većinskom stranom vlasništvu. Prema podacima... Inflacija ne utiče na profit osiguravajućih kompanija

U Srbiji trenutno posluje 20 kompanija koje se bave osiguranjem i reosiguranjem, a čak 15 njih nalazi se u većinskom stranom vlasništvu. Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupna premija osiguravajućih društava u drugom tromesečju 2022. godine iznosila je 67,6 milijardi dinara, što predstavlja rast od 11,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Od ukupno 20 kompanija, isključivo poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se poslovima reosiguranja bave četiri društva. Društva u stranom vlasništvu beleže preovlađujuće učešće u premiji životnih osiguranja sa 86,2 odsto, premiji neživotnih osiguranja sa 61,2 odsto, ukupnoj imovini sa 73,1 odsto, kao i u broju zaposlenih sa 65,2 procenta.

“U drugom tromesečju 2022. godine nije došlo do promena na rang-listi pet najvećih društava za osiguranje posmatrano prema visini ukupne premije i premije životnih osiguranja, koja u ukupnim navedenim kategorijama svih društava za osiguranje učestvuju sa 75,9 odsto i 83 odsto, respektivno. Međutim, došlo je do promene u rangu pet najvećih društava za osiguranje posmatrano prema visini premije neživotnih osiguranja, koja u premiji ovog segmenta tržišta učestvuju sa 76,8 odsto”, navodi se u poslednjem izveštaju NBS o poslovanju sektora osiguranja.

Kada je reč o učešću u ukupnoj premiji, Dunav osiguranje učestvovalo je sa 26,3 procenta, Generali osiguranje Srbija sa 19,2 odsto, DDOR Novi Sad sa 11,6 odsto, Wiener Stadtische sa 11,3 i Triglav sa 7,5 odsto.

Što se tiče premije neživotnog osiguranja, Dunav osiguranje je učestvovalo sa 29,4 odsto, Generali sa 17,2 procenta, DDOR sa 12,5 odsto, Wiener Stadtische sa devet odsto i Triglav 8,7 odsto. U ukupnoj premiji životnih osiguranja prvo mesto zauzima Generali osiguranje Srbije sa učešćem od 26,8 odsto, zatim sledi Wiener Stadtische sa 20,2 procenta, Grawe osiguranje sa 14,1 odsto, Dunav je na četvrtom mestu sa 13,8 procenata, a poslednji je DDOR Novi Sad sa 8,1 odsto.

Bilansna suma kompanija iz sektora osiguranja povećana je na kraju drugog tromesečja na 346,6 milijardi dinara, i to za četiri odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Foto:Pixabay.com

Najveći udeo ima obavezno osiguranje od autoodgovornosti

Posmatrano prema vrstama osiguranja, u drugom kvartalu ove godine najveće učešće ostvarilo je obavezno osiguranje od autoodgovornosti – 27,9 odsto. Zatim slede imovinska osiguranja sa 22,5 odsto, životna sa 20,2 odsto i osiguranje motornih vozila – kasko sa 10,2 odsto.

“Premija neživotnih osiguranja u drugom tromesečju 2022. godine beleži rast od 14 odsto u odnosu na isti period 2021. Premija osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila porasla je za 3,9 procenta, premija imovinskih osiguranja 14,6 odsto, premija osiguranja motornih vozila – kasko 16,6 odsto, a premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja čak 35,1 odsto”, navodi se u izveštaju NBS.

Navedeni rast premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prati i rast učešća premije ove vrste osiguranja sa 6,6 odsto u drugom tromesečju 2021. na osam odsto u istom periodu ove godine. Pritom, oko tri četvrtine tržišta pokrivaju četiri društva za osiguranje.

Osiguranje od posledica nezgode koje obuhvata, između ostalih, i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu i od profesionalnih oboljenja, u drugom kvartalu 2022. godine raste za 12,4 odsto u odnosu na isti period 2021. godine, uz zadržavanje učešća od 2,6 odsto.

Najuspešnije osiguravajuće kompanije
Naziv kompanijeNeto dobitak (u dinarima)Ukupan prihod (u dinarima)
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.3,393,140,000.0022,645,384,000.00
Dunav osiguranje a.d.o.2,519,855,000.0030,997,152,000.00
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD1,178,958,000.0011,018,100,000.00
GRAWE OSIGURANJE ADO BEOGRAD751,814,000.006,084,257,000.00
DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD703,819,000.0013,135,434,000.00
AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD522,715,000.004,676,723,000.00
TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)481,033,000.006,101,737,000.00
GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD382,894,000.003,153,791,000.00
MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD284,688,000.003,638,568,000.00
OTP Osiguranje ADO BEOGRAD99,654,000.00732,361,000.00
CompanyWall Finansijski Asistent

Poslovanje osiguravajućih kompanija u 2021. godini

Kako su osiguravajuće kuće poslovale u prethodne tri godine?

Prihodi i dobit kompanija koje se bave osiguranjem i reosiguranjem rastu iz godine u godinu. Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, pod šifrom delatnosti koja obuhvata firme koje se bave životnim i neživotnim osiguranjem u 2021. godini poslovalo je ukupno njih 24. U delatnosti reosiguranja poslovale su ukupno četiri kompanije.

Kompanije koje su se bavile životnim i neživotnim osiguranjem u 2019. godini prihodovale su ukupno 106,2 milijarde dinara. U 2020. godini ukupan prihod bio je nešto niži i iznosio je 105,8 milijardi, da bi 2021. godine dostigao iznos od 112,5 milijardi dinara.

Firme koje su poslovale u sektoru reosiguranja u 2019. godini su zabeležile ukupan prihod od nešto više od dve milijarde dinara (2.087.927.000) da bi 2021. skoro duplirale tu cifru na više od četiri milijarde dinara (4.017.474.000).

Kada je reč o najuspešnijim osiguravajućim kompanijama u 2021. godini, na listi bonitetne kuće CompanyWall prvo mesto zauzima Generali osiguranje Srbija, koje je tokom prošle godine ostvarilo dobit od skoro 3,4 milijarde dinara. Ovo je nešto slabiji rezultat u odnosu na prethodne dve godine, kada je dobit iznosila 4,1 milijardu i 3,9 milijardi dinara, mada su ukupni prihodi tokom poslednje tri godine bili uglavnom konstantni – nešto manji od 23 milijarde dinara.

Na drugom mestu je Dunav osiguranje koje je zabeležilo dobit od 2,5 milijardi, dok se na trećem mestu nalazi Wiener Stadtische sa 1,1 milijardom dinara.

Među najuspešnijim osiguravačima na četvrtoj poziciji je Grawe osiguranje koje je ostvarilo dobit od 751,8 miliona dinara. Na petom mestu je DDOR Novi Sad koje je prošle godine imao profit od 703,8 miliona dinara.

Što se tiče poslovanja kompanija koje se bave reosiguranjem, najveći profit u 2021. godini zabeležio je Dunav-re a.d.o. Beograd – 351,6 miliona dinara, na drugom mestu je Generali reosiguranje Srbija sa 132,4 miliona dinara, a na trećem Wiener Re a.d.o Beograd sa 62,8 miliona dinara. Na četvrtoj poziciji je DDOR RE a.d.o. Novi Sad sa ostvarenim profitom od 3,2 miliona dinara.

 • MAJA

  6.11.2022 #1 Author

  Ne može inflacija da urosi finansijsku s5abilnost ov8h giganata

  Odgovori

  • SNEZANA

   6.11.2022 #2 Author

   Slazem se,ovih giganata ne moze,ali svega ostalog nazalost moze.

   Odgovori

 • ZVE84

  6.11.2022 #3 Author

  Ne utiče samo zbog obavezne polise za registraciju

  Odgovori

 • Milovan94

  6.11.2022 #4 Author

  Inflacija može samo da utiče na profit običnih građana , na jake kompanije samo u manjoj meri.

  Odgovori

 • vanja.damcevic@gmail.com

  6.11.2022 #5 Author

  Cak i vodece kompanije ostvaruju manje rezultate u ovoj godini.

  Odgovori

 • IVAN

  6.11.2022 #6 Author

  Svi ce to da osere pokazace vreme

  Odgovori

 • IVAN

  6.11.2022 #7 Author

  Svi ce to da osete pokazace vreme.

  Odgovori

 • GOCA BG

  6.11.2022 #8 Author

  Opravdano ne uticejudi imaju obavezu po ugovoru da izmiruju mesecne rate prema osiguravajucim kucama…

  Odgovori

 • STRAHINJA

  6.11.2022 #9 Author

  Pa naravno da ne utice kad su odredjene polise obavezujuce

  Odgovori

 • LJUBIŠA

  6.11.2022 #10 Author

  Čuj, ne utiče?

  Odgovori

 • Dea

  6.11.2022 #11 Author

  Mislim da mi kao narod uopste nemamo svest ni naviku da ista osiguravamo…

  Odgovori

 • BIJUTI27

  6.11.2022 #12 Author

  Zdravo poslovanje, nema šta i stručan kadar.

  Odgovori

 • Milisavka

  6.11.2022 #13 Author

  Polisa je obavezna za mnoge stvari zato i ne utiče

  Odgovori

 • MARKO7

  6.11.2022 #14 Author

  Pa videćemo, nadam se da će biti bolje

  Odgovori

 • MARA

  6.11.2022 #15 Author

  Teško da na osiguravajuce kompanije može bilo šta da utiče, kada je profit u pitanju.

  Odgovori

 • DANIJELA

  6.11.2022 #16 Author

  Osiguravajuce kuce profitirale, kao i uvek.

  Odgovori

 • LIMUN ŽUT

  6.11.2022 #17 Author

  Uvek mi bude zanimljivo kad čujem reč inflacija a pogotovo kod ovog primera koje je zapravo odličan i pokazuje da globalna atosfera nema širom otvorene oči.

  Odgovori

 • LUKA

  6.11.2022 #18 Author

  Uvek prvi i najbolji Generali osiguranje korektna saradnja sa njima vec godinama

  Odgovori

 • ZVEZDICA01

  6.11.2022 #19 Author

  Oni su sigurni…

  Odgovori

 • Coka13

  7.11.2022 #20 Author

  Postoji više faktora koji su doprineli da na osiguravajuće kuće ne utiče kriza. Prvi je svakako obavezno osiguranje pri registraciji vozila, a sasvim sigurno je i strah kod ljudi nakon kovida doprineo tome da ljudi uplaćuju životno osiguranje.

  Odgovori

 • BOJANA

  7.11.2022 #21 Author

  Bar na nekoga ne utiče. Super.

  Odgovori

 • VILENJAK

  7.11.2022 #22 Author

  Osiguravajuće kuće kao i banke, njima ništa ne možeš.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...