Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Zastareli nastavni programi ne dozvoljavaju studentima da ovladaju najtraženijim veštinama na tržištu rada

Fakulteti u Srbiji nedovoljno podstiču studentsko preduzetništvo

AnalizaMoja firmaPreduzetnikSrbijaU fokusuVesti

5.9.2021 13:58 Autor: Marija Jovanović 1

Fakulteti u Srbiji nedovoljno podstiču studentsko preduzetništvo Fakulteti u Srbiji nedovoljno podstiču studentsko preduzetništvo
Iako 63 odsto studenata u Srbiji želi jednog dana da pokrene svoje preduzeće, čak 70 odsto njih nikad nije imalo prilike da se tokom... Fakulteti u Srbiji nedovoljno podstiču studentsko preduzetništvo

Iako 63 odsto studenata u Srbiji želi jednog dana da pokrene svoje preduzeće, čak 70 odsto njih nikad nije imalo prilike da se tokom obrazovanja upozna sa tematikom preduzetništva i inovacija, a višedecenijski zastareli nastavni programi i metode na mnogim fakultetima u zemlji onemogućavaju studente da ovladaju najtraženijim veštinama na tržištu rada u 21. veku, pokazuju rezultati istraživanja FEFA fakulteta.

Studentski istraživački tim ovog fakulteta na čelu sa doc. dr Aleksandrom Vučkovićem sproveo je istraživanje na temu studentskog preduzetništva u Srbiji, sa ciljem analize uslova studiranja i, shodno tome, kreiranja modela univerzitetskog obrazovanja koji će podsticati i podržavati studentsko preduzetništvo.

Istraživanje je obuhvatilo više od 500 studenata sa različitih fakulteta iz cele zemlje i pretočeno je u publikaciju pod nazivom: “Studentsko preduzetništvo u Srbiji – uloga fakulteta u razvoju preduzetništva mladih”.

Neophodna hitna reforma obrazovanja

Istraživanjem se došlo do bitnih podataka koji ukazuju na neophodnost hitne reforme visokog obrazovanja, kako bi studenti u Srbiji bili osposobljeni za savladavanje izazova brzo-menjajućeg sveta, zasnovanog na inovacijama.

Zabrinjavajući podaci do kojih je došao tim FEFA fakulteta govore kako je svega 39 odsto studenata zadovoljno nivoom praktičnih znanja koja im se pružaju na fakultetu, a manje od četvrtine studenata (svega 24 odsto) ima prilike da jednom mesečno ili češće radi zadatke gde se od njih traži da osmisle nova i originalna rešenja.

Još jedan podatak koji govori u prilog neophodne reforme, tiče se činjenice da je samo 14 odsto studenata zainteresovanih za preduzetništvo do svoje preduzetničke ideje došlo putem nastave na fakultetu i drugih fakultetskih aktivnosti.

Takođe, od svih studenata, zainteresovanih za preduzetništvo, 74 odsto njih ne dobija nikakav vid podrške od strane fakulteta, 18 odsto dobija, ali smatra da može više, dok se samo osam odsto njih može pohvaliti dobijenom podrškom. Ovi podaci dodatno ukazuju na to da fakulteti ne predstavljaju u dovoljnoj meri podsticajno okruženje za razvoj preduzetništva mladih.

Studentsko preduzetništvo mora da se integriše u univerzitetsko obrazovanje

Dobijeni rezultati doprineli su ideji stvaranja posebnog modela univerzitetskog obrazovanja koji bi sa jedne strane podstakao kreativnost i preduzetničke ideje studenata, dok bi, sa druge strane, studentsko preduzetništvo potpuno integrisao u univerzitetsko obrazovanje.

„Neke od mera kojima se može unaprediti studentsko preduzetništvo jesu osnivanje organizacije ili imenovanje pojedinca od strane rukovodstva fakulteta koji bi bio zadužen za koordinaciju aktivnosti studentskog preduzetništva na fakultetu, uvođenje određenog oblika preduzetničkog obrazovanja na fakultetima bez obzira na polje obrazovanja kojem pripadaju, češće zadavanje praktičnih zadataka kojima se podstiče inovativnost, kao i uvođenje ili proširenje aktivnosti neformalnog obrazovanja i dodatnih poslovno-edukativnih aktivnosti na fakultetima“, ističe profesor FEFA fakulteta Aleksandar Vučković.

Na pitanje na kojim fakultetima u Srbiji je najurgentnije uvođenje nekog oblika preduzetničkog obrazovanja naš sagovornik navodi da je istraživanjem utvrđeno da nezavisno od oblasti koju izučavaju, studenti izražavaju želju za bavljenjem preduzetništvom.

“U tom smislu ne može se odrediti kome je potrebnije u odnosu na konkretne fakultete. Istovremeno, osim samog preduzetništva kao takvog, bitan je preduzetnički pristup – razmišljanje, kreativnost, analitičnost i mnoge druge veštine koje su primenljive u svakom poslu”.

Primena iskustava vodećih univerziteta, kao i rezultata naučnih istraživanja u domenu kvaliteta studija, doprinela bi transformaciji fakulteta u Srbiji, ocenjuje Vučković i dodaje da je neophodno da fakulteti osposobe svoje studente za svet koji dolazi – svet inovacija i promena.

Zbog toga on smatra da stvaranje novih i inovativnih preduzeća ne sme da se odvija stihijski, već treba da bude rezultat dobro organizovanog sistema, u kome visoko obrazovanje igra važnu ulogu.

“Na vodećim svetskim univerzitetima, kao što su Harvard i Stenford, studenti kroz metode studije slučaja i istraživačkih projekata, stalno uče kako da rešavaju praktične probleme istražujući svet oko sebe i osmišljavajući inovativna rešenja. Takođe, na raspolaganju im je i stalna podrška i pomoć nastavnog osoblja i partnerskih institucija u ostvarivanju svojih ideja. Stoga i ne iznenađuje činjenica da su studenti i alumnisti ovih univerziteta uspeli da u poslednjih 15 godina za svoje preduzetničke poduhvate prikupe više desetina milijardi dolara investicija„, zaključuje Vučković.

  • Ljilja

    6.9.2021 #1 Author

    Naravno, samo suvo znanje bez realnog puta kako ga unovčiti ili možda živeti od njega u najboljem slučaju.

    Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...