Prijave otvorene do 3. novembra

Poslovna šansa za marginalizovane grupe uz kofinansiranje kompanija

BiznisBolji posaoPoslovanjePreduzetnikSrbijaVesti

25.10.2021 19:22 Autor: Julijana Vincan

Poslovna šansa za marginalizovane grupe uz kofinansiranje kompanija Poslovna šansa za marginalizovane grupe uz kofinansiranje kompanija
Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ započeo je novi ciklus podrške čiji je cilj uspostavljanje saradnje sa preduzećima... Poslovna šansa za marginalizovane grupe uz kofinansiranje kompanija

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ započeo je novi ciklus podrške čiji je cilj uspostavljanje saradnje sa preduzećima koja žele da doprinesu razvoju praktičnih veština marginalizovanih grupa u Srbiji i da kroz organizaciju stručnih obuka i zapošljavanje doprinesu njihovom uključenju u razvoj lokalne zajednice. Kako je naznačeno, kompanije koje budu učestvovale u podršci mogu da očekuju kofinansiranje dela troškova obuke i nadoknada, kao i podršku pri regrutaciji i selekciji kandidata i mentorskoj podršci tokom obuke i saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

„U Srbiji četvrtina stanovnika živi u riziku od siromaštva, među kojima su posebno ugroženi pripadnici pojedinih grupa stanovništva koji teže dolaze do zaposlenja kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, mladi u ruralnim sredinama, žene, lica bez obrazovanja ili sa niskim nivoom obrazovanja, stanovništvo izvan gradskih sredina i drugi. Prema svim pokazateljima, Romi su društvena grupa koja se nalazi u najnepovoljnijem socijalnom, ekonomskom i obrazovnom položaju“, objašnjavaju za Biznis.rs vođe pomenutog projekta.

Prema poslednjem popisu, u Srbiji živi oko 150.000 Roma i Romkinja. Zaposlenost među njima je duplo niža nego u opštoj populaciji, a stopa nezaposlenosti je čak četiri puta viša, pri tom je 70 odsto Roma i Romkinja dugoročno nezaposleno. Istovremeno, u Srbiji je u 2020. godini bilo 19.226 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, među kojima duže od 12 meseci posao traži 76,4 procenata nezaposlenih osoba sa invaliditetom, dok njih 61,9 odsto posao traži duže od dve godine.

„Većini radno sposobnih pripadnika ovih ranjivih grupa nedostaje adekvatan stepen obrazovanja i veštine kako bi se uspešno uključili na tržište rada. Kako bi se ovaj problem prevazišao i dugoročno doprinelo smanjenju siromaštva i socijalnog isključivanja ovih kategorija, neophodna je koordinacija i saradnja između javnog, privatnog i drugih sektora. Jedan od elemenata programa je saradnja sa preduzećima i kompanijama kojima je potrebna podrška u regrutaciji, selekciji, obukama i zapošljavanju pripadnika marginalizovanih grupa“, napominju naši sagovornici.

Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i uz stručnu podršku GFA consulting group GmbH. Oni kroz ovaj program pokazuju da su pristup obrazovanju i dodatnim obukama važni preduslovi za smanjenje nezaposlenosti i siromaštva ranjivih kategorija stanovništva.

„Deo programa koji je fokusiran na unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje marginalizovanih grupa (koju realizuje GFA consulting group) do sada broji ukupno 589 učesnika u obukama i edukacijama (od kojih su neke u toku) i koje su rezultirale sa više od 300 zaposlenih polaznika. Svi polaznici pripadaju marginalizovanim grupama, kao što su Romi/Romkinje, povratnici iz drugih zemalja, žene, mladi, dugoročno nezaposleni, osobe starije od 50 godina, osobe sa invaliditetom, osobe koje žive u ruralnim područjima i drugi“, navode organizatori.

Prema rečima zamenika tim lidera GFA consulting group, Miodraga Shresthe, u okviru prvog javnog poziva objavljenog 2020. godine za organizovanje stručnih obuka se prijavilo 10 kompanija i 13 organizatora obuka.

„Sprovedene su obuke za ukupno 149 korisnika za zanimanja vaspitač, medicinska sestra, službenik obezbeđenja, paker, gerontodomaćica, radnik na preradi voća i druga. Ukupno 87 korisnika su zaposleni nakon završenih obuka. Srećom, i u vreme pandemije postoje kompanije koje imaju potrebe za novim zapošljavanjem i koje najčešće ne mogu da dođu do zainteresovanih kandidata za poslove koje nude. Interesovanje je, čini nam se, ove godine još veće, sudeći po broju poziva i emailova koje dobijemo svakodnevno“, izjavio je naš sagovornik.

Kako kaže, ovakvi projekti imaju korist kako za kompanije koje se prijave, koje će na ovaj način doći do obučene radne snage, ali i biti u prilici da refundiraju jedan značajan deo troškova obuke, tako i za pripadnike marginalizovanih grupa, koji su često izvan tržišta radne snage i nemaju pristup kompanijama koje traže zaposlene.

„U tom smislu, kroz ovakve projekte, društvo i lokalna zajednica dobijaju uključivanjem ranjivih grupa u tržište radne snage i zapošljavanjem“, naglasio je Shrestha.

Program trenutno otvara novi ciklus podrške i poziva sve zainteresovane preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem i žele da pruže podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoja znanja i veštine, bolje se pozicioniraju na tržištu rada i povećaju zapošljivost, da se prijave za program.

„Cilj podrške je uspostavljanje saradnje sa preduzećima koja žele da doprinesu razvoju praktičnih veština marginalizovanih grupa u Srbiji i da kroz organizaciju stručnih obuka i zapošljavanje doprinesu njihovom uključenju u razvoj lokalne zajednice. Kompanije koje budu učestvovale u podršci mogu da očekuju kofinansiranje dela troškova obuke i nadoknada, kao i podršku, ukoliko im je potrebna, pri regrutaciji i selekciji kandidata i mentorskoj podršci tokom obuke i saradnje sa GIZ-om“, istakli su realizatori programa.

Prijave traju do 3. novembra.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...