Naručilac plana preduzeće Šiloprom iz Belotinca, a obrađivač Studio za arhitekturu URBS Aeterna iz Niša

Doljevac predviđa novu lokaciju za poslovno-radnu zonu na 19 hektara

BiznisInfrastrukturaInvesticijeSrbija

6.2.2023 09:07 Autor: Redakcija Biznis.rs 0

Doljevac predviđa novu lokaciju za poslovno-radnu zonu na 19 hektara Doljevac predviđa novu lokaciju za poslovno-radnu zonu na 19 hektara
Opština Doljevac izložila je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije kompleksa poslovno-radne zone severno od postojeće zone „Petlje Doljevac“. Kako je navedeno u... Doljevac predviđa novu lokaciju za poslovno-radnu zonu na 19 hektara

Opština Doljevac izložila je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije kompleksa poslovno-radne zone severno od postojeće zone „Petlje Doljevac“.

Kako je navedeno u Planu, cilj njegove izrade je da se, kroz sagledavanje prostornih mogućnosti i ograničenja same lokacije, a u skladu sa Prostornim planom, definišu planske mogućnosti za izgradnju novih sadržaja, u skladu sa programom investitora, obezbede kapaciteti saobraćajne i tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju, očuvaju i poboljšaju uslovi životne sredine i definišu odgovarajuće mere zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda, prenosi eKapija.

Naručilac plana je preduzeće Šiloprom iz Belotinca, a obrađivač Studio za arhitekturu URBS Aeterna iz Niša. Razmeštaj industrijskih kapaciteta odvijaće se, kako je najavljeno, u postojećim industrijsko-privrednim zonama do popunjenja kapaciteta, a potom će biti aktivirani i novi lokaliteti.

Podsticanjem razvoja malih i srednjih preduzeća povećaće se, ističe se u Planu, fleksibilnost, efikasnost i stepen tržišnosti privredne strukture. Na ruralnom području razvoj industrije biće usmeravan na agroindustriju.

Dve osnovne kategorije lokacija na kojima će se, po Planu, u budućnosti investirati:

  • „Brownfield“ lokacije – infrastrukturno opremljeni neiskorišćeni kapaciteti u okviru postojećih kompleksa industrijskih preduzeća na kojima će se investirati u izgradnju komplementarnih privrednih sadržaja, zavisno od potreba tržišta i namene površina, i Plan detaljne regulacije kompleksa poslovno radne zone severno od „Petlje Doljevac“, na teritoriji opštine Doljevac.
  • „Greenfield“ lokacije u postojećim i novim radnim zonama na kojima će se u planskom periodu izgraditi veliki broj malih i srednjih pogona iz oblasti industrije, i shodno tome se predviđa njihovo opremanje odgovarajućim infrastrukturnim i komunalnim sadržajima.

Postojeće građevinsko područje obuhvata izgrađeno građevinsko zemljište (zemljište koje se koristi za separaciju peska i šljunka, u središnjem i severnom delu planskog obuhvata, koje zauzima oko 50 odsto površine Plana) i neizgrađeno građevinsko zemljište (poljoprivredno zemljište u preostalom delu planskog obuhvata).

Dodaje se da na izgrađenom građevinskom području postoje objekti u funkciji seperacije šljunka i peska koji su privremenog karaktera.

Predviđene su i pretežne namene saobraćajne površine i površine za privredne delatnosti. S obzirom na planiranu pretežnu namenu privredne delatnosti, javna saobraćajnica se planira sa poprečnim profilom i elementima odgovarajućim za ovu vrstu namene (za teška teretna vozila). Širina kolovoza saobraćajnice je šest do sedam metara za dvosmerni saobraćaj.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici poslovnih objekata svih vrsta obezbeđivaće manipulativni prostor, parking ili garažna mesta na sopstvenoj građevinskoj parceli, izvan površine saobraćajnice – površine javne namene. Prostor obuhvaćen granicom Plana, planiranom saobraćajnicom unutar njega, ostvarivaće vezu u južnom delu sa saobraćajnicom koja povezuje državni put II A reda br. 158 sa naseljem Doljevac kao i sa autoputem E-75 (državni put I A reda).

Osnovna namena zemljišta je industrijska, zanatska i manufakturna proizvodnja, a kompatibilna namena su skladišta i stovarišta. Najveća visina objekta je 15 metara, osim za tehnološke objekte gde se može utvrditi veća visina prema tehnološkim potrebama.

Ukoliko su objekti viši od 30 metara, neophodno je pribaviti mišljenje i saglasnost institucija nadležnih za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Dozvoljena visina za reklamne stubove je 30 metara.

Parking prostor treba predvideti u okviru građevinske parcele, i to jedno parking mesto na 70 m2 korisne površine. Broj garaža, pretovarno-manipulativne površine i parking površine za teretna vozila predvideti u zavisnosti od tehnološkog procesa u kompleksu.

Bruto razvijena građevinska površina poslovno-radne zone iznosi 19,19 hektara (ha). Javni uvid će trajati do 17. februara.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...