Podrška za osvajanje tržišta, izlaganje na sajmovima i druge aktivnosti

Kako do 10 miliona dinara državne pomoći za izvoznike Razvojne agencije Srbije?

InvesticijeIzdvajamoMoja firmaPoslovanjeSrbija

23.1.2024 08:01 Autor: Milica Rilak 7

Kako do 10 miliona dinara državne pomoći za izvoznike Razvojne agencije Srbije? Kako do 10 miliona dinara državne pomoći za izvoznike Razvojne agencije Srbije?
Razvojna agencija Srbije sprovodi Program podrške privrednim društvima za 2023. godinu za koji, uprkos nazivu, rok za prijavu još nije istekao – domaći proizvođači... Kako do 10 miliona dinara državne pomoći za izvoznike Razvojne agencije Srbije?

Razvojna agencija Srbije sprovodi Program podrške privrednim društvima za 2023. godinu za koji, uprkos nazivu, rok za prijavu još nije istekao – domaći proizvođači registrovani za ukupno 15 delatnosti i koji ostvaruju plasman na ino tržišta imaju vremena da se prijave do 27. marta ove godine.

Ukupan budžet za ovaj program vredan je 150 miliona dinara. Radi se o bespovratnim sredstvima, ali zainteresovane kompanije moraju da ispune čitav niz uslova kako bi mogle da konkurišu za podršku države, koja može da iznosi i do 10 miliona dinara.

Oni koji žele da konkurišu treba da imaju na umu opšte i posebne preduslove za učešće u ovom programu.

Za početak, preduzeće treba da bude registrovano za jednu od 15 delatnosti koje pripadaju prerađivačkoj industriji, od proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića, preko automobila, mašina i komponenti, pesticida i boja do proizvodnje nameštaja.

Zatim, podnosilac prijave u trenutku podnošenja treba da je upisan u odgovarajući registar privrednih društava, kao i da je registrovan u APR-u najkasnije do 1. januara 2020. godine. Potrebno je takođe da je učešće kapitala u javnoj svojini podnosioca prijave ispod propisanog praga značajnog učešća u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, kao i da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da nije u „teškoćama“ u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, kao i da nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem robe koju proizvodi.

Posebni uslovi su pobrojani u javnom pozivu za učešće u programu, a izdvajamo najvažnije:

 • da poseduje važeći sertifikat sistem kvaliteta ISO 9001, odnosno važeći sertifikat o implementiranom sistemu za bezbednost hrane HACCP u slučaju da se podnosilac prijave bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića
 • da se bavi proizvodnjom finalnih proizvoda ili komponenti koje se u neizmenjenom obliku integrišu u gotove proizvode koji su namenjeni krajnjim potrošačima
 • ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu na dan objavljivanja Javnog poziva (28. decembra 2023. godine)
 • da je u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35 miliona dinara, kao i da je ostvario prihod od izvoza od najmanje 12 miliona dinara
Izvor: RZS (obrada RAS)

Za koje aktivnosti izvoznici mogu da dobiju pomoć?

U okviru ovog programa državna pomoć dodeljuje se za „mere intervencije“, odnosno različite aktivnosti koje preduzeća žele da sprovedu kako bi poboljšala svoje izvozne performanse. Novac, recimo, mogu dobiti za obezbeđivanje konsultantske podrške za potrebe kreiranja razvojne strategije pozicioniranja na tržištu.

U tom slučaju bespovratna sredstva se mogu dodeliti u visini do 60 odsto vrednosti opravdanih troškova za tu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od dva miliona dinara, stoji u javnom pozivu RAS, kao i u Uputstvu za sprovođenje ovog programa podrške.

Za izradu marketing plana, redizajn proizvoda ili uspostavljanje online prodavnice može se takođe dobiti do dva miliona dinara.

Preduzeće možda želi da uđe na novo tržište ili da unapredi poziciju na već osvojenom „terenu“, uključujući i ulistavanje kod trgovačkih lanaca – u tom slučaju može dobiti podršku u vrednosti do 50 odsto vrednosti opravdanih troškova, pri čemu iznos na nivou mere opet ne može biti veći od dva miliona dinara.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Kada je reč o pomoći za samostalan nastup na međunarodnom sajmu ili poslovnom susretu, bespovratna sredstva mogu se dodeliti u visini do 50 odsto vrednosti opravdanih troškova, dok iznos na nivou mere ne može biti veći od tri miliona dinara.

Najviše novca za pojedinačnu aktivnost rezervisano je za one koji žele da unaprede proizvodne sposobnosti. U tom slučaju podnosilac treba da se prijavi za dve aktivnosti – analizu opravdanosti nabavke opreme i samu nabavku opreme.

Bespovratna sredstva u okviru ove mere mogu se dodeliti u visini do 40 odsto od vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od pet miliona dinara.

Prijava i kriterijumi za selekciju

Prijave za ovaj program podnose se elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na portalu RAS. Bespovratna sredstva se, kako je istaknuto u javnom pozivu, mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju aktivnosti u okviru najmanje dve različite mere intervencije.

Kada je reč o kriterijumima za odabir, po zatvaranju javnog poziva svi podnosioci prijava biće razvrstani po veličini pravnog lica na mikro i mala, srednja i velika privredna društva.

Nakon razvrstavanja biće ocenjivani u okviru svoje grupe, a ukoliko u okviru grupe bude samo jedan podnosilac prijave on će se upoređivati sa najboljim podnosiocem prijave iz „niže“ grupe.

„Broj bodova iz pojedinačnih rang lista grupa objediniće se u konačnu, jedinstvenu rang listu. Tokom procesa rangiranja, za isti broj bodova prednost će imati podnosioci prijava sa višim prosečnim rastom poslovnih prihoda od prodaje proizvoda i usluga po osnovu izvoza“, stoji u Uputstvu za sprovođenje ovog programa podrške.

 • PAVLE-2005

  23.1.2024 #1 Author

  A uslovi koje saznate kasnije vas odbiju

  Odgovori

 • SHALIMAR

  23.1.2024 #2 Author

  Imamo mi dobre firme koje ce ispuniti sve uslove za dobijanje sredstava…

  Odgovori

 • SENSEI

  24.1.2024 #3 Author

  Treba pre svega olakšati i pomoći domaćem privredniku

  Odgovori

 • Sindi

  25.1.2024 #4 Author

  Lako uz Sinalko

  Odgovori

 • MARA

  30.1.2024 #5 Author

  Svaka pomoc je dobrodosla

  Odgovori

 • CALE

  4.2.2024 #6 Author

  nikako

  Odgovori

 • ljubinko

  4.3.2024 #7 Author

  Svaka cast zapomoc…i treba pomoci nasim ljudima ali su prestrogi za zanatsku proizvodnju.Radnika15 i 35 miliona prometa Koja mala proizvodnja to moze ispuniti

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *