Računovođe već imaju spremne predloge

Menja se Zakon o elektronskom fakturisanju, ministarstvo pozvalo na dostavljanje primedbi i sugestija

PoreziPoslovanjeSrbija

21.9.2023 13:44 Autor: Ljiljana Begović 8

Menja se Zakon o elektronskom fakturisanju, ministarstvo pozvalo na dostavljanje primedbi i sugestija Menja se Zakon o elektronskom fakturisanju, ministarstvo pozvalo na dostavljanje primedbi i sugestija
Ministarstvo finansija saopštilo je da sprovodi konsultacije u postupku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i pozvalo da komentare,... Menja se Zakon o elektronskom fakturisanju, ministarstvo pozvalo na dostavljanje primedbi i sugestija

Ministarstvo finansija saopštilo je da sprovodi konsultacije u postupku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i pozvalo da komentare, sugestije i primedbe na tekst ovog zakona upute predstavnici pravosudnih organa, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugi predstavnici civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesori, akademici i naučnici.

Još pre nego što je usvojen Zakon o elektronskom fakturisanju, kao i nakon početka primene, veliki broj organizacija na koje utiče ovaj propis imao je primedbe, naročito u praktičnoj primeni sistema elektronskih faktura (SEF).

Poreska savetnica Marija Đorđić iz agencije Experta kaže u razgovoru za Biznis.rs da je najviše problema u funkcionisanju SEF-a na polju nastanka i ispravke grešaka u poslatim fakturama.

“Naš predlog bio bi da se na sistemu omogući generisanje dokumenta storno račun, klikom na dugme storniranje od strane pošiljaoca u izlaznoj fakturi koju želi da stornira. Tako generisan storno račun automatski bi bio isporučen primaocu originalne fakture. U njemu bi se nalazio tekst obaveštenja o umanjenju prethodnog poreza, u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost”, objašnjava Đorđić.

Na taj način primalac storno fakture bi prilikom prihvatanja storno računa na samom sistemu birao opcije koje se nalaze na ovom obaveštenju, kao što su – da je ispravio odbitak prethodnog poreza sa originalnog računa koji se stornira, da nije ni imao pravo da koristi prethodni porez sa originalnog računa koji se stornira, da nije u sistemu PDV-a, kao i da originalni račun nije ni knjižio u svojim poslovnim knjigama.

Foto: Freepik.com

U tom slučaju, prema rečima naše sagovornice, pošiljaocu bi nakon toga bio vidljiv odgovor primaoca, odnosno na storno računu bi se pojavila zaokružena opcija koju je primalac izabrao, dok bi storno račun nosio elektronski potpis osobe koja je izvršila prihvatanje, datum i izbor opcija u delu obaveštenja o ispravci prethodnog poreza.

“Na taj način pošiljalac fakture, koja je u međuvremenu stornirana, ostvario bi pravo da umanji izlazni PDV iz stornirane fakture, a ceo postupak sprovodio bi se na SEF-u, poluautomatizovano, te smatramo da bi doneo značajne uštede privredi koja trenutno gubi značajne resurse na komunikaciju, pregovaranje i razmenu dokumenata storno računa i obaveštenja o ispravci prethodnog poreza”, ističe Đorđić.

Naša sagovornica smatra da bi trebalo napraviti još neke izmene koje bi poboljšale efikasnost privrede.

“Predlažemo da se propiše da novi račun (koji se izdaje kako bi se ispravila greška učinjena u nekom prethodnom računu, koji se tom prilikom i stornira) treba prikazati u PDV obračunu za tekući period, a ne, kako je u skladu sa trenutnim odredbama Zakona o PDV-u neophodno, u poreskom periodu u kojem se desio promet po originalnom računu, koji se sada stornira odnosno ispravlja. Ovo trenutno rešenje podrazumeva obavezu izmene PDV prijave za period u kojem se desi promet za koji se vrši ispravka računa, a sigurno da nije bila namera zakonodavca da značajno poveća broj izmena PDV prijava zbog tehničkih grešaka u dokumentima”, naglašava Poreska savetnica Marija Đorđić iz agencije Experta.

Otkako je počeo da funkcioniše sistem elektronskog fakturisanja za sve PDV obveznike, računovođe imaju primedbe na pravnu nesigurnost u radu, pa je zato jedan od najznačajnijih predloga da na SEF budu prijavljena sva lica (obveznici poreza na dobit pravnih lica i obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti) kojima PDV obveznici vrše promet dobara i da se doda status dobrovoljni korisnik, kako bi se rešio veliki problem zbog sadašnje obaveze unosa pojedinačne evidencije PDV-a.

Takođe, predlog je i da se izbace poreske grupe iz e-faktura i da se taj deo izveštavanja obezbedi kroz PDV prijavu koja se dostavlja u Poresku upravu.

Kako je ranije za Biznis.rs rekla predsednica Udruženja Računovodstvena komora Srbije (RKS) Snežana Mitrović, unos PDV kategorija predstavlja opterećenje za neobučene komercijaliste, koji su ovlašćeni korisnici SEF, kada ima više PDV kategorija, odnosno poreskih grupa za promet po osnovu koga se formira e-faktura i zbog toga se uvode u pravnu nesigurnost i računovođe koje vode poslovne knjige i knjiže e-fakture.

Uređenost PDV evidencija kroz unapređenu PDV prijavu za poreski period omogućila bi da se unapredi i SEF koji je sada previše komplikovan.

Jedan od predloga je i da se u slučaju kada za e-fakture, koje ne prolaze u SEF-u zbog nefunkcionisanja sistema, izdavalac dobije status da je poslata, a primalac status na kome piše “greška”, omogući da takve fakture sistem ponovo automatski šalje.

Ministarstvo finansija je u svom obaveštenju navelo da tokom trajanja konsultacija svi zainteresovani mogu uputiti predloge komentare, sugestije i primedbe na tekst Nacrta zakona putem elektronske pošte na adresu: konsultacije.ef@mfin.gov.rs.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.