Vlada poziva Skupštinu da sporazum potvrdi po hitnom postupku

Objavljen tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, ugovor na 858 stranica

SrbijaSvet

20.10.2023 16:16 Autor: Milica Rilak 8

Objavljen tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, ugovor na 858 stranica Objavljen tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, ugovor na 858 stranica
U Skupštinu Srbije stigao je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Narodne Republike Кine, koji je potpisan... Objavljen tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, ugovor na 858 stranica

U Skupštinu Srbije stigao je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Narodne Republike Кine, koji je potpisan u Pekingu, 17. oktobra 2023. godine.

Sporazum, između ostalog, predviđa osnivanje nove institucije – Zajedničkog komiteta o slobodnoj trgovini između Srbije i Кine.

Vlada Srbije u obrazloženju navodi da razlog za sklapanje tog sporazuma proizilazi iz namere potpisnica da se produbi trgovinska i ekonomska saradnja između dve zemlje, kao i da se dalje intenzivira i diverzifikuje međusobna trgovina na principima jednakosti, zajedničkog interesa i međunarodnog prava, a Skupštini je predložila i da sporazum potvrdi po hitnom postupku.

Cilj zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Кinom je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za srpske proizvode čime se, pored uravnoteženja robne razmene, odnosno smanjenja postojećeg spoljnotrgovinskog deficita i povećanja pokrivenosti izvoza uvozom, očekuje istovremeno proširenje investicionih i proizvodnih kapaciteta u Srbiji, i jačanje sveukupne privredne delatnosti“, istakla je vlada u obrazloženju predloga za potvrđivanje sporazuma.

spoljnotrgovinska razmena
Foto: Pixabay.com

Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom trebalo bi, prema oceni vlade, usvojiti po hitnom postupku „radi ispunjenja međunarodnih obaveza, kao i zbog potrebe za što skorijim otpočinjanjem primene sporazuma“.

U dokumentu koji ima ukupno 858 stranica, osim teksta sporazuma na srpskom jeziku nalazi se i šest aneksa sporazuma, koji reglišu oblasti kao što su lista carinskih koncesija, spisak posebnih pravila za proizvode, izgled i sadržaj uverenja i deklaracije o poreklu robe, pravila postupka arbitražnog veća kao i saradnju na polju zdravstva odnosno tradicionalne kineske medicine.

Nacionalni tretman robe

Svaka od strana će robi iz druge strane odobriti nacionalni tretman u skladu sa članom III GATT 1994. GATT je, podsećamo, opšti sporazum o carinama i trgovini Svetske trgovinske organizacije.

Kada je reč o ukidanju carinskih dažbina, u sporazumu stoji da, osim ako nije drugačije predviđeno, nijedna strana neće povećati bilo koju postojeću ili doneti bilo koju novu carinsku dažbinu na robu sa poreklom druge strane.

carina
Foto: Youtube/Printscreen

„Osim ako nije drugačije predviđeno ovim sporazumom, svaka strana će smanjiti ili ukinuti svoje carinske dažbine na robu sa poreklom iz druge strane u skladu sa pravilima o poreklu i procedurama za primenu i listom carinskih koncesija (koje su deo ovog sporazuma)“, stoji u tekstu.

Šta će raditi Zajednički komitet?

Strane ovim sporazumom osnivaju Zajednički komitet o slobodnoj trgovini između Srbije i Кine, koji će se sastojati od visokih zvaničnika koje delegiraju strane potpisnice.

Kako stoji u sporazumu, Zajednički komitet će nadgledati i ocenjivati njegovu primenu, pratiti mogućnost dodatnog uklanjanja prepreka u trgovini i drugih restriktivnih mera i nadgledati dalji razvoj sporazuma.

To zajedničko telo će nadgledati rad svih potkomiteta i radnih grupa koji su osnovani u skladu sa sporazumom, nastojati da reši sporove koji mogu da nastanu u vezi s tumačenjem ili primenom i razmotriti svako pitanje koje može da utiče na sprovođenje ovog Sporazuma.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...