Taksa za podnesak iznosi 2.340 dinara

Paušalcima ističe rok za žalbu na dobijena poreska rešenja

PoreziPoslovanjeSrbija

7.2.2024 12:35 Autor: Ljiljana Begović 1

Paušalcima ističe rok za žalbu na dobijena poreska rešenja Paušalcima ističe rok za žalbu na dobijena poreska rešenja
Paušalno oporezovanim preduzetnicima ostalo je još nekoliko dana da ulože žalbe na rešenja koja su dobijali krajem prošlog meseca, odnosno od 24. do 28.... Paušalcima ističe rok za žalbu na dobijena poreska rešenja

Paušalno oporezovanim preduzetnicima ostalo je još nekoliko dana da ulože žalbe na rešenja koja su dobijali krajem prošlog meseca, odnosno od 24. do 28. januara.

Poreska uprava Republike Srbije izvršila je obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnici paušalci).

Poreska savetnica Tatjana Marković kaže da svaki paušalac prilikom dobijanja akontacionog rešenja za porez i doprinose koje plaća može uložiti žalbu u roku od 15 dana, ukoliko smatra da rešenje nije ispravno.

Za ovu vrstu žalbe plaća se i taksa, i ona u ovom trenutku iznosi 2.340 dinara. Podnosi se Ministarstvu finansija – Sektoru za drugostepeni poreski i carinski postupak, a preko filijale Poreske uprave.

“Svi koji rade greše, pa tako i oni koji donose ova rešenja. Ne tako često, ali dešava se. Može se desiti da nije dobar osnov osiguranja, pa umesto da se plaća samo doprinos za PIO donesu rešenje u kojem postoji obaveza plaćanja doprinosa za zdravstvo i nezaposlenost. Takođe, koeficijent sa kojim se množi polazna osnovica može biti pogrešan. Ili jednostavno osnovica možda nije dobro utvrđena, pa dva paušalca na istoj opštini, za koje važe isti kriterijumi, dobiju različita rešenja”, objašnjava naša sagovornica.

Ona ističe da u slučaju da je pogrešan osnov osiguranja dovoljno je kontaktirati inspektora koji je zadužen za tog paušalca – on pokreće promenu i donošenje ispravnih rešenja, i u tom slučaju nije potrebno ulagati žalbu.

Foto: Shutterstock.com

Određivanje osnovice za preduzetnike

Pri utvrđivanju osnovice, preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe. Tako jednu grupu čine oni koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

Međutim, polazna osnovica je prosečna zarada u Republici Srbiji, gradu i opštini za poslednjih 12 meseci. Zato osnovice poreza za one koji su registrovani na teritoriji Beograda mogu dosta da variraju u odnosu na one koji su u nekom drugom gradu. Razlike među drugim gradovima su manje.

Razlike u odnosu na mesto u kome su prijavljeni mogu da variraju od 50.000 do 60.000 dinara.

“Na primer, paušalci koji imaju istu delatnost – računarsko programiranje, jedan je registrovan u Rumi, drugi u Beogradu, razlika je nešto više od 40.000 dinara. Iznos mnogo zavisi od razvijenosti opštine. Navešću i primer dva paušalca sa istom šifrom delatnosti, konkretno su u pitanju konsultantske aktivnosti, ali koji su osnovani pre i posle 2019. godine. Paušalac osnovan 2017. godine ima osnovicu nešto više od 84.000 dinara, a paušalac osnovan 2022. godine ima osnovicu skoro 100.000 dinara”, navodi poreska savetnica Tatjana Marković.

Pred kraj 2023. godine preduzetnicima koji su oporezovani kao paušalci produženo je ograničenje rasta obaveza od 10 odsto zaključno sa 2025. godinom. Uz to paušalci, ali samo oni koji tek započinju poslovanje, dobili su umanjenje polazne osnovice za računanje poreza i doprinosa za čak 50 odsto.

“Samo novoosnovani paušalci u godini registracije imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za 50 procenata. Ono što važi i za njih, a i za „stare“ paušalce, je da je produženo pravilo da se poreska osnovica može povećati najviše do 10 odsto godišnje do kraja 2025. godine. Bitno je naglasiti da ovo ograničenje ne važi kada promena nastaje usled promene adrese sedišta (opštine i/ili mesta) i šifre delatnosti. Promenom opštine ne smatra se promena na teritoriji istog grada”, zaključuje poreska savetnica Tatjana Marković.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...