Počinje konkurs koji privlači mlade

Ispunjavate li uslove za dodelu kuća na selu i kako se prijaviti?

BiznisInfrastrukturaInvesticijeNovac

28.6.2021 11:55 Autor: Julijana Vincan

Ispunjavate li uslove za dodelu kuća na selu i kako se prijaviti? Ispunjavate li uslove za dodelu kuća na selu i kako se prijaviti?
Mladi bračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici moći će od države da dobiju do 1,2 miliona dinara za kupovinu kuće na selu sa... Ispunjavate li uslove za dodelu kuća na selu i kako se prijaviti?

Mladi bračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici moći će od države da dobiju do 1,2 miliona dinara za kupovinu kuće na selu sa okućnicom, istaknuto je u Programu sredstava za kupovinu seoske kuće koji je donela Vlada Srbije. Konkurs će biti raspisan po objavi uredbe u Službenom glasniku.

Kuća sa okućnicom mora da košta do 1,2 miliona dinara (10.206 evra), a država će pokriti sve troškove kupovine, ali ne i renoviranja i uređenja. Za realizaciju programa iz budžeta je izdvojeno 500 miliona dinara, što znači da bi u okviru programa najviše 333 seoske kuće mogle da dobiju svoje nove vlasnike.

Ko ima pravo da konkuriše?

Kako bi mogli da od države dobiju novac za kupovinu seoske kuće, zainteresovani moraju da ispune sve obavezne uslove, odnosno da:

 1. imaju manje od 45 godina,
 2. budu državljani Srbije i imaju prebivalište na teritoriji Srbije,
 3. su u braku ili trajnijoj vanbračnoj zajednici ili da su samohrani roditelji ili mladi poljoprivrednici,
 4. nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da u prethodnih pet godina nisu poklonili ili prodali neku nepokretnost,
 5. sa prodavcem seoske kuće nisu u krvnom srodstvu,
 6. nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa
 7. zajedno su sa jedinicom lokalne samouprave gde se nalazi kuća podneli elektronski popunjen obrazac prijave.

Treba da bude ispunjen i jedan od alternativnih uslova, odnosno da:

 1. žive samostalno u iznajmljenoj kući ili stanu ili da žive zajedno sa drugim članovima šire porodice,
 2. poseduju formalno obrazovanje iz medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici ili zanatlije,
 3. žive sami u gradu u iznajmljenom stanu ili kući ili zajedno sa članovima šire porodice,
 4. obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Za šta konkurs ne važi

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Kakva mora da bude kuća

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju se kupovinu konkuriše, mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima kao ni u prigradskim naseljima. To znači da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

U selu u kojem se nalazi, mora da postoji bar jedan objekat javne službe ili usluga kao što ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili da neki od tih objekata postoji u susednim selima. Takođe, seoska kuća mora da bude upisana u katastar na ime prodavca, i ne sme da bude opterećena hipotekom niti bilo kojim drugim teretom. Ne sme da postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Kuća na selu
Foto: Unsplash.com

Uz sve navedeno, kupoprodajna cena mora biti u granicama tržišne vrednosti, a ni kuća, niti okućnica ne smeju da budu predmet sudskog spora, niti da postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi. Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom.

Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju u narednih deset godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kuća mora biti pokrivena osiguranjem tokom deset godina.

Kako se vrše prijave?

Precizno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na toj adresi, predviđeno je uredbom.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte. Kako se navodi, prijave koje nisu podnete na takav način neće se razmatrati.

Rok za prijavu

Uredba će stupiti na snagu objavom u Službenom glasniku. Nakon toga, Ministarstvo za brigu o selu treba da raspiše javni konkurs, što je najavljeno da će se desiti 28. juna.

„Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine“, navodi se u uredbi.

Detaljnije informacije o načinu i uslovima konkurisanja nalaze se u uredbi. Prema najavama ministra za brigu o selu Milana Krkobabića, konkurs trebalo bi da se odnosi na dodelu prvih 500 praznih kuća mladim poljoprivrednicima i stručnjacima.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...