Poreska uprava označila krajnje rokove za izmirivanje zaduženja

Koje sve poreske obaveze stižu na naplatu u oktobru?

NovacPoreziPreduzetnik

28.9.2021 14:12 Autor: Ljiljana Begović 1

Koje sve poreske obaveze stižu na naplatu u oktobru? Koje sve poreske obaveze stižu na naplatu u oktobru?
Pred početak svakog meseca Poreska uprava objavljuje kalendar sa spiskom obaveza i rokovima za njihovo izmirivanje. Prvi datum koji je označen u kalendaru za... Koje sve poreske obaveze stižu na naplatu u oktobru?

Pred početak svakog meseca Poreska uprava objavljuje kalendar sa spiskom obaveza i rokovima za njihovo izmirivanje. Prvi datum koji je označen u kalendaru za naredni mesec je 5. oktobar.

Poreski obveznici koji imaju ugovore o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, u obavezi su da do petog dana u mesecu dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU. Poslodavci du dužni da do istog datuma Poreskoj upravi podnesu izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplate sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec ističe 11. oktobra. Poreska prijava nameta na premije neživotnih osiguranja podnosi se na obrascu PP-PPNO.

Takođe, 11. oktobar je poslednji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Polovina meseca, odnosno 15. oktobar, je datum do kada ističe rok za podnošenje dokumentacije i plaćanje poreza za veliki deo poreskih obveznika.

Poreska prijava kao i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec podnosi se na obrascu PP OD-O. Do istog datuma obavezno je i plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Svoje poreske obaveze do sredine meseca treba da namire i sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri.

Foto: Pixabay.com

Prema kalendaru koji je objavila Poreska uprava, do 15. oktobra potrebnu dokumentaciju i novac neophodno je da pripreme obveznici za sledeće obaveze:

 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec ako je u septembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2021. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

Poslednji datum u poreskom kalendaru za izmirivanje obaveza je 29. oktobar kada se plaćaju obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

 • Slavko

  30.9.2021 #1 Author

  Da li poreska Uprava i dalje šalje
  pisana Rešenja za iznos poreza i
  plaćanje na imovinu.?
  Ove godine meni Rešenje
  još nije stiglo (Palilula-BG)
  Ili treba, kako sam čuo da se
  obveznici putem el Uprave
  sami informišu?
  Slav

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...