novi zakon regulisaće sva pitanja iz ove oblasti

Ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama u Crnoj Gori od 2024.

BankeNovacRegion

7.9.2023 14:19 Autor: Redakcija Biznis.rs 2

Ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama u Crnoj Gori od 2024. Ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama u Crnoj Gori od 2024.
Novim Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od 9. januara naredne godine, biće... Ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama u Crnoj Gori od 2024.

Novim Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od 9. januara naredne godine, biće ograničena visina naknada koje se naplaćuju prilikom izvršavanja platnih transakcija.

Iz Centralne banke Crne Gore (CBCG) je saopšteno da će novim zakonom u potpunosti biti regulisana sva pitanja u vezi sa međubankarskim naknadama, prenosi Mina.

„Novom regulativom se tretira pitanje trenutno prisutnih različitih međubankarskih naknada za platne kartice i utvrđuje ograničenje visine međubankarskih naknada. Pružaocima platnih usluga, odnosno bankama, neće biti dozvoljeno da trgovcima naplaćuju međubankarsku naknadu veću od 0,2 odsto vrednosti transakcije za plaćanja debitnom karticom, odnosno 0,3 odsto za plaćanja kreditnom karticom“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su objasnili da će ograničavanje visine međubankarskih naknada dovesti do nižih trgovačkih naknada, čime će indirektno biti stvoreni preduslovi za sniženja cena robe i usluga za potrošače.

„Visina međubankarskih naknada za platne transakcije debitnim karticama, koje su najčešće u upotrebi, trenutno se kreće od 0,3 odsto do 2,3 odsto“, rekli su iz CBCG.

Novim zakonom će, takođe, biti obezbeđena uporedivost naknada, kao i veća transparentnost u poslovnom odnosu banka–trgovac–potrošač, odnosno bolja informisanost potrošača. Pozitivne efekte novog zakona osetiće i trgovci, posebno male i srednje trgovine, koje će, usled snižavanja međubankarskih naknada od januara naredne godine, moći sa svojim bankama da pregovaraju o smanjenju trgovačke naknade, koja je, pored ostalog, uslovljena i visinom međubankarske naknade.

„Naime, trgovačka naknada se sastoji dominantno od međubankarske naknade, čiji će nivo sada biti zakonski limitiran, kao i od naknade kartične platne šeme i ostalih troškova. Trgovci će, zahvaljujući novoj regulativi, imati jasan uvid u strukturu trgovačke naknade po tipovima naknade od kojih se sastoji, čime se stvaraju uslovi da pregovaraju sa bankama o smanjenju iznosa trgovačke naknade“, navodi se u saopštenju.

Time će se, kako smatraju, dodatno stimulisati upotreba bezgotovinskog plaćanja i kod malih i srednjih trgovaca i pružalaca usluga, što će u krajnjem omogućiti i snažniju tržišnu utakmicu i veću zaštitu interesa i potrošača i trgovaca koji su korisnici platnih kartica.

CBCG redovno sprovodi analizu kretanja utvrđenih visina naknada u vezi sa izvršavanjem platnih transakcija na osnovu debitnih i kreditnih platnih kartica. U cilju rešavanja problema u ovoj oblasti, Savet CBCG je još u decembru 2018. godine usvojio Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji je Skupština usvojila u decembru 2021, sa primenom od januara naredne godine.

„CBCG, u susret novom zakonu, priprema i vodič za trgovce, kojim će bliže pojasniti prednosti ovog zakona. U saradnji sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca i udruženjima, Centralna banka će od oktobra organizovati i prezentacije za trgovce i pružaoce usluga i distribuirati materijale kojima će pojasniti njihova prava koja proističu iz novog Zakona o međubankarskim nakadama“, zaključuje se u saopštenju.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *