Zatezna kamata obračunava se i za dan zakašnjenja

Sve obaveze prema poreskom kalendaru za mart

PoreziPoslovanje

27.2.2024 08:01 Autor: Ljiljana Begović 2

Sve obaveze prema poreskom kalendaru za mart Sve obaveze prema poreskom kalendaru za mart
Poreska uprava objavila je kalendar za mart u kome se nalazi spisak obaveza, kao i krajnji rokovi do kada je neophodno da poreski obveznici... Sve obaveze prema poreskom kalendaru za mart

Poreska uprava objavila je kalendar za mart u kome se nalazi spisak obaveza, kao i krajnji rokovi do kada je neophodno da poreski obveznici spreme potrebnu dokumentaciju i novac.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u februaru predaju se do 5. marta, na obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI, za februar mesec i uplata sredstava, takođe mora da se obavi do 5. marta.

Sledeći važan datum u poreskom kalendaru je 11. mart, do kada je predviđen krajnji rok za izmirenje dve obaveze. Prva je podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec februar.

Drugu obavezu do 11. marta imaju PDV obveznici. Naime, do tada se podnosi poreska prijava za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV i plaća PDV za februar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV-u.

Najveći broj poreskih obaveza može da se namiri do sredine meseca, tačnije do 15. marta.

Sveštenici, verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju do ovog datuma doprinose za februar. Takođe, isti dan je poslednji rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Foto: Pixabay

Iz Poreske uprave naglašavaju da je podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za februar obavezno do 15. marta.

Kalendar podseća i PDV obveznike da prijave za porez na dodatu vrednost, na obrascu PPPDV i plate PDV za februar.

Do 15. marta potrebno je podneti obrazac PID PDV 1 za februar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Do istog dana krajnji je rok da se plati akontacija poreza na dobit pravnih lica za mesec februar, kao i obračunata akciza za period od 16. do 29. februara.

Još dve obaveze koje se tiču akciza potrebno je izmiriti do 15. marta. Prva je podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA, dok je druga dostavljanje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec februar, na obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Pred sam kraj meseca, tačnije 29. marta, prema poreskom kalendaru plaća se obračunata akciza za period od 1. do 15. dana u martu.

Kada se plaća kamata?

Zakonom o porezu na dohodak građana, kao i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, definisani su različiti rokovi izmirenja poreskih obaveza u zavisnosti od vrste obaveze. Kamata počinje da teče narednog dana od dana koji je bio krajnji rok za plaćanje.

Ukoliko porez treba da platite po rešenju Poreske uprave, 15 dana od momenta njegovog dobijanja rešenje je već evidentirano u poreskom računovodstvu na kartici poreskog obveznika.

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...