Zakonom propisane privremene mere

Zbog kojih nepravilnosti Poreska uprava može blokirati poslovanje firmi?

PoreziPoslovanje

18.1.2024 08:01 Autor: Ljiljana Begović 2

Zbog kojih nepravilnosti Poreska uprava može blokirati poslovanje firmi? Zbog kojih nepravilnosti Poreska uprava može blokirati poslovanje firmi?
Na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) Poreska uprava ima ovlašćenje da uvede privremene mere za obezbeđenje naplate poreza ukoliko postoji... Zbog kojih nepravilnosti Poreska uprava može blokirati poslovanje firmi?

Na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) Poreska uprava ima ovlašćenje da uvede privremene mere za obezbeđenje naplate poreza ukoliko postoji sumnja u pravilnost poslovanja.

Privremene mere su zakonski alat koji Poreskoj upravi omogućava da osigura naplatu poreza koji još nije dospeo ili koji nije utvrđen, ali je u toku proces utvrđivanja ili kontrole. Ove mere mogu uključivati založna prava na pokretnim stvarima, nepokretnostima, novčanim sredstvima i potraživanjima poreskog dužnika.

Poreska uprava ih može uvesti kada proceni da postoji opasnost od ometanja, onemogućavanja ili neefikasne naplate nedospelog poreza. Odluka o uvođenju privremenih mera mora sadržati obrazloženje zašto postoji takva opasnost.

U praksi, Poreska uprava gotovo uvek poseže za uvođenjem ovih mera kada u toku kontrole posumnja na postojanje nepravilnosti u poslovanju.

Prema rečima pravnika advokatske kancelarije Stojković, poseban fokus Poreske uprave usmeren je na evidentiranje troškova po primljenim računima.

“Kontrola se vrši nad troškovima evidentiranim po primljenim računima od preduzetnika ili pravnih lica u zemlji, ili ino-dobavljača. Ako je kontrolom utvrđeno da troškovi nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti, to može biti razlog za uvođenje privremenih mera”, objašnjavaju naši sagovornici.

Foto: Freepik.com

Takođe, postojanje neiskazanih prihoda može biti razlog za uvođenje privremenih mera.

“Ovde se pri kontroli prate neiskazani prihodi po osnovu naplate sopstvenih potraživanja ili za treća lica, posebno za deo koji nije prenet trećem licu do kraja kontrolisanog perioda. Ako Poreska uprava identifikuje prihode koji nisu adekvatno prijavljeni ili evidentirani može posegnuti za privremenim merama kao sredstvom obezbeđenja naplate poreza. Ove mere su od suštinske važnosti za Poresku upravu jer omogućavaju efikasno delovanje u slučajevima sumnje na poreske nepravilnosti, osiguravajući da se poreske obaveze adekvatno ispune”, navode advokati kancelarije Stojković.

Među čestim razlozima koje Poreska uprava uzima u obzir kao otežavajuće okolnosti su:

  • Plaćanje poreza na dobit u manjem iznosu od zakonom propisanog
  • Neposedovanje nepokretnosti ili druge vrednije imovine
  • Česte promene sedišta firme
  • Nepostojanje opreme neophodne za obavljanje delatnosti

Ostali razlozi za uvođenje privremenih mera su: nepravilnosti u knjigovodstvenim zapisima, nedostatak transparentnosti u finansijskim transakcijama, sumnjive transakcije koje ukazuju na izbegavanje poreza i značajne promene u strukturi vlasništva koje mogu uticati na poreske obaveze.

Kada je reč o njihovom trajanju i ukidanju, privremene mere Poreske uprave mogu biti na snazi do naplate poreza radi čijeg su obezbeđenja ustanovljene ili dok poreski obveznik ne pruži odgovarajuće sredstvo obezbeđenja za naplatu poreske obaveze.

Sredstva obezbeđenja naplate

Prema zakonu, sredstva obezbeđenja naplate poreza mogu biti hipoteka na nepokretnostima, zaloga na pokretnim stvarima, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica, trasirana menica akceptirana od strane dva žiranta i menica avalirana od strane poslovne banke.

Pravo na žalbu

Poreski obveznik ima pravo na žalbu protiv rešenja o uvođenju privremenih mera. Međutim, žalba ne odlaže izvršenje rešenja, što znači da mere ostaju na snazi dok se žalbeni postupak ne završi ili se na drugi način ne obezbede uslovi za ukidanje ovih mera, što će zavisiti od određenih okolnosti konkretnog slučaja.

“Razumevanje kako i kada Poreska uprava može uvesti privremene mere i sredstva obezbeđenja naplate poreza od suštinskog je značaja za svakog preduzetnika u Srbiji. Ovim znanjem firme mogu efikasnije planirati svoje finansijske i poslovne strategije, te izbeći potencijalne pravne komplikacije povezane sa poreskim dugovima”, zaključuju pravnici advokatske kancelarije Stojković.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...