Umanjenje nameta za mlađe od 40 godina

Rok za podnošenje prijava za godišnji porez na dohodak građana 16. maj

AnalizaPoreziPreduzetnikU fokusu

27.4.2022 11:04 Autor: Ljiljana Begović 3

Rok za podnošenje prijava za godišnji porez na dohodak građana 16. maj Rok za podnošenje prijava za godišnji porez na dohodak građana 16. maj
Poslednji rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu je 16. maj. Obveznici su sva fizička lica koja... Rok za podnošenje prijava za godišnji porez na dohodak građana 16. maj

Poslednji rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu je 16. maj. Obveznici su sva fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u godini za koju se utvrđuje porez.

Poreski obveznici su rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren u našoj zemlji.

Iz Poreske uprave kažu da se na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana dohotkom smatra godišnji zbir zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti i autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine. Takođe, u dohodak ulaze i oporezivi prihod od nepokretnosti, davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, kao i od pružanja ugostiteljskih usluga.

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2021. godini iznosila je 1.089.408 dinara, što znači da su fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini veći od 3.268.224 dinara obavezna da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

U kalkulaciju godišnjeg poreza na dohodak građana ulaze i lični odbici. Za poreskog obveznika – 40 odsto prosečne godišnje zarade (435.763 dinara), za izdržavanog člana porodice – 15 odsto prosečne godišnje zarade (163.411 dinara).

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50 odsto dohotka za oporezivanje, a ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Foto: Pexels.com

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopama od 10 odsto na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 6.536.448 dinara, a zatim 15 procenata na razliku između iznosa koji je veći od 6.536.448 dinara i datog iznosa.

Poreska savetnica Gordana Aritonović objašnjava da se dodatno umanjenje odnosi samo na pojedine vrste prihoda. Tačnije, samo na tri vrste prihoda i to – na zarade, na prihod od samostalne delatnosti, odnosno prihod preduzetnika koji uključuje i knjigaše i paušalce, kao i na oporezive prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

“Ovo praktično znači da za ostale neto prihode koje ste ostvarivali nemate pravo umanjenja od dodatne tri prosečne bruto zarade. Na primer, nemate umanjenje za prihod od zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, ali i pružanja ugostiteljskih usluga i svih drugih prihoda koji su utvrđeni Zakonom o porezu na dohodak građana”, navodi Aritonović.

Ako imate manje od 40 godina, imajte u vidu da nikako kao limit za podnošenje poreske prijave ne gledate šest prosečnih bruto plata, da ne biste upali u poreski prekršaj.

„Često će se dešavati situacije da treba da podnesete poresku prijavu, ali će vam porez biti nula dinara, jer ste kroz prijavu utvrdili dodatno umanjenje od tri prosečne godišnje zarade“, zaključuje poreska savetnica Gordana Aritonović.

Olakšice za mlađe od 40 godina

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu postoji jedna značajna novina za obveznike koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za osobe starije od 40 godina nema promena.

Poreski savetnici naglašavaju da za sva lica koja imaju do 40 godina života važi limit za godišnji porez na dohodak građana u visini od tri prosečne godišnje zarade. Pored toga, neto prihod se umanjuje za dodatne tri prosečne godišnje zarade.

Tako u zbiru ova lica ne plaćaju godišnji porez na dohodak građana na ukupno šest prosečnih godišnjih zarada. Pravo na ovo umanjenje imaju oni koji poslednjeg dana kalendarske godne za koju se utvrđuje godišnji porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za 2021. godinu to su sva lica rođena počev od 1. januara 1982. godine.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...