Pre započinjanja sopstvenog biznisa neophodna licenca

Šta je sve potrebno za otvaranje knjigovodstvene agencije?

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

6.10.2021 18:05 Autor: Ljiljana Begović 8

Šta je sve potrebno za otvaranje knjigovodstvene agencije? Šta je sve potrebno za otvaranje knjigovodstvene agencije?
Na listi najtraženijih i najplaćenijih zanimanja u Srbiji već neko vreme nalaze se i računovođe i knjigovođe. To možda i nije tako neobično ako... Šta je sve potrebno za otvaranje knjigovodstvene agencije?

Na listi najtraženijih i najplaćenijih zanimanja u Srbiji već neko vreme nalaze se i računovođe i knjigovođe. To možda i nije tako neobično ako se zna da za vođenje knjiga, u zavisnosti od veličine preduzeća, morate izdvojiti od 6.000 do 120.000 dinara.

Da biste mogli da pokrenete sopstveni biznis kao računovođa neophodno je da, pre svega, dobijete licencu za obavljanje računovodstvenih poslova, kao i licencu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Iz Saveza računovođa i revizora Srbije za Biznis.rs kažu da je, u skladu sa Međunarodnim standardima edukacije profesionalnih računovođa (IES 1-8), neophodno sticanje sertifikata putem polaganja ispita, a zatim godišnje kontinuirano ažuriranje znanja i edukacija.

Najčešći asortiman usluga u knjigovodstvenoj agenciji
Naziv spraveCena po jedinici proizvoda u RSD
Vođenje knjiga preduzetnicimaOd 6.000 do 12.000
Vođenje knjiga za DOO i mikro preduzećaOd 12.000 do 30.000
Vođenje knjiga za mala i srednja preduzećaOd 30.000 do 120.000
Izrada završnog računaOd 18.000

Cilj obuka je da se polaznici upoznaju sa najvažnijim segmentima rada u računovodstvu, ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

„Ispiti se polažu kod Saveza računovođa i revizora Srbije koji je punopravni član Međunarodne federacije računovođa (IFAC), po programu Nacionalnog računovodstveno-obrazovnog standarda ROS 31 – Profesionalno obrazovanje i usavršavanje računovođa“, navode iz Saveza.

Polaganjem se stiču profesionalna zvanja: “Računovođa”, “Ovlašćeni računovođa” i “Ovlašćeni javni računovođa” (uslov za sticanje ovog najvišeg profesionalnog zvanja je prethodno stečeno profesionalno zvanje “Ovlašćeni računovođa”).

Sva tri profesionalna zvanja su podobna u smislu ispunjavanja uslova za dobijanje dozvole za rad (pravnih lica i preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga), a saglasno Zakonu o računovodstvu.

Osoba koja položi sve predviđene ispite (po devet ispita za prva dva profesionalna zvanja + pet ispita za “Ovlašćenog javnog računovođu”) pored sertifikata dobija i prvu, godišnju licencu o profesionalnoj osbosobljenosti koja se nadalje izdaje svake godine profesionalnom računovođi koji ostvari potrebnu kontinuiranu edukaciju (40 poena godišnje, odnosno 120 poena za tri godine).

Prosečna tržišna vrednost mašina i opreme neophodne za knjigovodstvenu agenciju
Naziv spraveCena po jedinici proizvoda u RSD
Knjigovodstveni programOko 59.000
ŠtampačOko 25.000
RačunarOd 55.000
Radni stoOd 17.000
Radna stolicaOd 7.000
Ovi troškovi stavljaju se u Bilans stanja u bilansnoj poziciji – Osnovna sredstva

Nakon dobijanja licence, da biste otvorili sopstvenu agenciju potrebno je da imate poslovni prostor koji može biti ili u vlasništvu ili u zakupu.

Iz Privredne komore Srbije za Biznis.rs kažu da treba napomenuti početnicima u biznisu da adaptacija poslovnog prostora u zakupu spada u obrtna sredstva i po tom osnovu se potražuje kredit za obrtna ulaganja, po principu 100 odsto ukupnog iznosa kredita za obrtna ulaganja, ili proporcionalno 70-30 procenata od ukupnog iznosa kredita, od čega je 70 odsto deo kredita za investiciona ulaganja, a 30 procenata deo kredita za obrtna sredstva.

Ukoliko se posao obavlja u sopstvenom prostoru potrebno je posedovati validan dokument (vlasnički list nepokretnosti ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti), izjavu vlasnika o davanju prostora na besplatno korišćenje. Pored režijskih troškova plaćaju se i poreske obaveze koje podrazumevaju porez na imovinu, porez na zakup.

Pored poslovnog prostora, neophodan je računar sa knjigovodstvenim programom, fiskalna kasa, stolovi i stolice, štampač, skener, telefon, internet, registratori, folije, protivpožarni aparati i paket prve pomoći.

Najčešći oblik registracije računovođa u Agenciji za privredne registre (APR) je preduzetnik ili d.o.o.

Troškovi poslovanja u RSD
Jedan zaposleni sa punim radnim vremenom (bruto plata na godišnjem nivou)Minimum 515.556
Čistačica (bruto plata na godišnjem nivou)58.000
Izrada logotipa i vizuelnog identiteta117.000
Troškovi knjigovođe (na godišnjem nivou)99.000
Higijenska/sanitarna sredstva140.500
Kartice za fiskalnu kasu23.500
Fiskalna kasa11.500
Protivpožarna obuka i bezbednost na radu164.000
Voda40.000
Struja175.500
Telekomunikacije (telefoni, internet)175.500
Odnošenje smeća189.000

Ovlašćeni računovođa Biljana Pavlović za Biznis.rs kaže da je jedan od uslova za upis u Registar da pravno lice ili preduzetnik poseduje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora.

Naša sagovornica kaže da Komora ovlašćenih revizora izdaje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga registrovanom pravnom licu ili preduzetniku, pod uslovom da ima registrovanu pretežnu šifru delatnosti 69.20, da osnivač odnosno vlasnik nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela u skladu sa zakonom, i da u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva.

Za otvaranje i poslovanje knjigovodstvene agencije biće vam potreban minimum jedan zaposleni, kao i nekoliko stavki koje su nezaobilazan deo poslovanja.

Ministarstvo finansija nedavno je podsetilo da pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine.

“Zbog pandemije, kada je većina računovođa bila sprečena da aktivno radi na ispunjavanju uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, rok je pomeren do 1.januara 2023. godine. To pre svega znači da u skladu sa ostalim odredbama Zakona o računovodstvu, pružaoci računovodstvenih usluga za sastavljanje i dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja na datum bilansa 31.12.2022. godine moraju biti upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga u Agenciji za privredne registre. U suprotnom, smatralo bi se da je dostavljen nepotpun finansijski izveštaj, što bi značilo da je u prekršaju odgovorno lice pravnog lica, odnosno preduzetnika”, navodi Pavlović.

Za nepostupanje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup za pravno lice, od 20.000 do 150.000 dinara za privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

 • Zorica

  6.10.2021 #1 Author

  Sta reci, kompletan biznis plan.

  Одговори

 • Danijela

  6.10.2021 #2 Author

  Svakako se isplati

  Одговори

 • Tina

  6.10.2021 #3 Author

  Treba dosta toga

  Одговори

 • Snezana

  7.10.2021 #4 Author

  Mnogo toga….

  Одговори

 • Lelica

  7.10.2021 #5 Author

  Treba bas dosta toga,ali je isplativo.

  Одговори

 • Milena

  7.10.2021 #6 Author

  Za šta će im fiskalna kasa ako rade sa pravnim licima kojima se izdaju fakture. Deluje da je napravljen monopol za izdavanje licenci , iako ima i boljih strukovnih tela koja bi to mogla raditi. Odgovornost je velika tako da naknade i nisu baš visoke.

  Одговори

 • Svetlana

  8.10.2021 #7 Author

  Evo sve nam pare ispadaju iz džepova.Ja sam 17 punih godina u tim računovodstvenim poslovima i da Vam kažem da NIKADA ne bih opet istim putem išla.

  Одговори

 • Jelena

  25.3.2022 #8 Author

  Sve lepo opisano,mora se nesto negde raditi 💪💪🍀

  Одговори

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...