Potrebno je platiti doprinose za socijalno osiguranje, kao i obračunati akcize na vreme

Ističe rok za plaćanje PDV-a, poreza za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike…

PoreziPreduzetnikVesti

16.8.2021 08:01 Autor: Marko Miladinović 0

Ističe rok za plaćanje PDV-a, poreza za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike… Ističe rok za plaćanje PDV-a, poreza za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike…
Prema aktuelnom poreskom kalendaru Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, danas (ponedeljak 16. avgust) ističe rok za plaćanje nekoliko poreskih obaveza za domaća privredna... Ističe rok za plaćanje PDV-a, poreza za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike…

Prema aktuelnom poreskom kalendaru Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, danas (ponedeljak 16. avgust) ističe rok za plaćanje nekoliko poreskih obaveza za domaća privredna društva i preduzetnike.

U pitanju su obaveze koje inače dospevaju do 15. u mesecu ili prvi sledeći dan ukoliko taj dan pada na vikend, što je ovog avgusta i bio slučaj.

Prvo na listi je plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S, dok paušalci, odnosno preduzetnici koji plaćaju porez na paušalno utvrđen prihod, akontaciju poreza plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Zatim, doprinose moraju da plate sveštenici i verski službenici, kao i domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri, za prethodni mesec. Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Samostalni umetnici moraju da plate doprinose za treći kvartal 2021. godine, odnosno tromesečnu akontaciju za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave. Po istom principu akontaciju moraju da plate i poljoprivrednici. 

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, takođe je na današnjem spisku. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Plaćanje PDV za prethodni mesec

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV  u roku od 15 dana po isteku meseca. Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, kao i podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec. Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

Takođe, podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec, gde je obveznik akcize obavezan da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveze do kraja avgusta

Pored navedenih poreskih obaveza, čiji rok ističe polovinom meseca, do 31. avgusta ostaju rokovi za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu, gde je obveznik akcize dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu. 

Pored toga, plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2021. godine, koje je poslodavac dužan da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...