Prilikom nadzora može biti trajno oduzeta dozvola za rad

Inspektori rada mogu doći bez prethodne najave

AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija

6.12.2022 08:01 Autor: Ljiljana Begović 9

Inspektori rada mogu doći bez prethodne najave Inspektori rada mogu doći bez prethodne najave
Privrednici u Srbiji, nezadovoljni učestalim inspekcijskim kontrolama, podneli su preko udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ (ZPPS) inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede da... Inspektori rada mogu doći bez prethodne najave

Privrednici u Srbiji, nezadovoljni učestalim inspekcijskim kontrolama, podneli su preko udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ (ZPPS) inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede da se ukine odredba o zatvaranju živih biznisa, jer se – kako kažu – krši Ustavom zagarantovano pravo na rad.

Predstavnici udruženja objašnjavaju da je učestala praksa da se legalni objekti zatvaraju na 15 i više dana, čak i kad su u pitanju administrativno-tehnički propusti, a ne suštinski prekršaji ili utaje.

Kako se kontrola često ne može predvideti, advokati savetuju da se poslodavci pripreme za posetu inspekcije rada.

Inspektorat za rad vrši nadzor nad sprovođenjem propisa kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih. Ona su dvostruko uređena – državnim propisima i aktima koji nastaju saglasnošću poslodavaca i zaposlenih.

“Inspektor rada može izvršiti uvid u opšte i pojedinačne akte, evidenciju u drugu dokumentaciju, kao i pregledati poslovni prostor, zgrade i slično. I poslodavac i zaposleni su dužni da omoguće inspektoru rada da vrši nadzor i izvrši uvid u dokumentaciju, kao i da mu dostave sve informacije neophodne radi obavljanja inspekcijskog nadzora”, navode pravnici iz advokatske kancelarije Stojković advokati u razgovoru za Biznis.rs.

Neka od najčešćih kršenja ovih propisa su nezaključenje ugovora o radu, odnosno „rad na crno“, zatim nesanitarni uslovi rada, neisplaćivanje zarade, otkaz ugovora o radu u suprotnosti sa zakonskim odredbama, neobezbeđivanje posebne zaštite pojedinih kategorija zaposlenih…

Dokumentacija
Foto: Pexels.com

Prijava inspekciji se može podneti i anonimno

Inspektorat za rad vrši nadzor po službenoj dužnosti – prema redovnom planu inspekcijskog nadzora ili vanredno, kada je to neophodno da bi se preduzele hitne mere radi otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, prava i interese zaposlenih i radno angažovanih lica, privredu, životnu sredinu.

Nezavisno od toga, prijavu mogu podneti radnici i druga zainteresovana lica. Prijava se podnosi inspekciji rada, a ne postoji tačno propisan obrazac prijave, već se primenjuje slobodna forma (preko e-maila, telefonom, odlaskom u prostorije Inspektorata za rad).

“Prijava se može podneti i anonimno, jer je Inspektorat za rad u obavezi da postupi po svakoj prijavi. Jedina razlika je u tome što ukoliko je prijava podneta anonimno podnosilac neće dobiti i informaciju o izvršenom nadzoru i preduzetim merama”, navode naši sagovornici.

Zakon predviđa da inspektor u pisanom obliku obavesti subjekta o predstojećom inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri dana pre početka nadzora (elektronskim putem ili u papirnom obliku).

Takođe, regulativa navodi slučajeve u kojima se nadzor ne najavljuje, kao što su – postojanje opravdane bojazni da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora, zaštita javnog interesa, otklanjanje opasnosti po život ili zdravlje ljudi.

“Međutim, Srbija je potpisnica Konvencije 81 Međunarodne organizacije rada koja se odnosi na rad inspekcije rada i u kojoj, između ostalog, piše da inspektori ulaze slobodno bez prethodne opomene u svako doba dana i noći u svako preduzeće koje podleže kontroli inspekcije”, ističu iz advokatske kancelarije Stojković.

Inspektor u postupku inspekcijskog nadzora može privremeno oduzeti dokumentaciju, robu i druge predmete, ako je posebnim zakonom propisano njihovo oduzimanje radi obezbeđenja dokaza u postupku. Čak i kada zakonom nije propisano privremeno oduzimanje predmeta, inspektor je ovlašćen da ih privremeno oduzme u postupku inspekcijskog nadzora radi obezbeđenje dokaza ukoliko postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći kasnije izvesti ili da će njegovo izvođenje biti otežano. O obezbeđenju dokaza po službenoj dužnosti donosi se zaključak.

S druge strane, inspektor nadziranom subjektu može izreći upravnu meru, i to – preventivnu meru, meru za otklanjanje nezakonitosti, posebnu meru naredbe, zabrane ili zaplene ili meru za zaštitu prava trećih lica. Te mere se, po pravilu, određuju u zapisniku. Ako nadzirani subjekat ne postupi po merama određenim u zapisniku, inspektor će te mere izreći rešenjem.

Ako kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu, inspektor nadležnom pravosudnom organu podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog.

Oduzimanje dozvole za rad

Inspektor u slučaju nezakonitog rada može preduzeti i druge mere, kao što je na primer iniciranje privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole.

“Iz tog razloga svako preduzeće bi trebalo da angažuje stručnjaka za radno-pravnu materiju koji će pomoći da bez grešaka ispuni svoje obaveze predviđene zakonom”, zaključuju advokati iz advokatske kancelarije Stojković.

 • Anna

  6.12.2022 #1 Author

  Još kada inspektori ne bi bili skloni primanju mita ili politički obojeni sve bi bilo mnogo legitimnije.

  Odgovori

 • GOCA BG

  6.12.2022 #2 Author

  Imaju pravo nenajavljeni da dodju,samo sto kod nas puno njih prodje bez kaznjavanja…

  Odgovori

 • Dunja5

  6.12.2022 #3 Author

  Tako je to oduvek bilo…

  Odgovori

 • Tina

  7.12.2022 #4 Author

  Pa sugurno je tako I zakonom regulisano

  Odgovori

 • BRANA19

  7.12.2022 #5 Author

  Boga mi svi oni dolaze bez najave.

  Odgovori

 • Coka13

  7.12.2022 #6 Author

  Nažalost, stvari funkcionišu na drugi način u praksi. Najave se, odu sa gazdom na ručak, uzmu pare koje su dogivorene i nikom ništa.

  Odgovori

 • VOJKAN

  7.12.2022 #7 Author

  Samo kad bi i država obezbedila dobre uslove za rad…

  Odgovori

 • Bojana

  7.12.2022 #8 Author

  Konkretno velika anomalija je kod zatvaranja lokala usled smetnji, i kratak rok od 5 dana za njegovo otklanje, jer je prosto nemoguce da tako brzo da pohvatas gde je sta i kako, kad svaki papir od sluzbe do sluzbe treba vreme a da ne pricamo o ispravkama
  Druga stvar kako moze neko zatvoriti lokal koji je pod zakupom, kako se moze imati indirencija nad tudjim vlasnistvom koje se pecati.
  Takodje sta je sa matrjalnim pravom ako je to osnovna delatnost za odrzavanje domacinstva

  Odgovori

 • DUSICA

  9.12.2022 #9 Author

  Inspektori rada su uvek mogli da dođu bez prethodne najave.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...