Garancija za mlade pruža sistemsku podršku

Program koji smanjuje nezaposlenost mladih uskoro i u Srbiji

BiznisBolji posaoSrbija

27.11.2021 08:01 Autor: Ljiljana Begović

Program koji smanjuje nezaposlenost mladih uskoro i u Srbiji Program koji smanjuje nezaposlenost mladih uskoro i u Srbiji
Više od jedne petine nezaposlenih u Republici Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ),... Program koji smanjuje nezaposlenost mladih uskoro i u Srbiji

Više od jedne petine nezaposlenih u Republici Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), u aprilu 2021. godine bilo je 115.533 mladih koji su nezaposleni, što je ukupno 21,04 odsto ukupnog broja nezaposlenih.

Zbog velikog broja mladih koji su nezaposleni NSZ će uzeti učešće u radnoj grupi koja će započeti sa pripremom za pilotiranje programa Garancija za mlade, kao i drugih inovativnih programa i mera podrške koje su usmerene na afirmaciju teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica i njihovog lakšeg pristupa tržištu rada.

Program Garancija za mlade, koji se sprovodi u državama članicama Evropske unije, primer je podrške mladima koji su neaktivni i nezaposleni i realizuje se kroz međusektorsku saradnju i saradnju sa socijalnim partnerima, u cilju jače integracije mladih na tržište rada.

“U cilju unapređenja položaja mladih, strateškim dokumentima u Republici Srbiji predviđeno je da se u narednom periodu preduzmu aktivnosti na uvođenju ovog programa ili nekih njegovih delova”, kažu za naš sajt iz NSZ.

Iz Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) objašnjavaju da funkcionisanje Garancija za mlade podrazumeva da svaka država članica EU ima obavezu da uspostavi šemu koja podrazumeva saradnju različitih aktera: od poslodavaca i predstavnika biznis sektora, preko nacionalnih službi za zapošljavanje, do omladinskih organizacija civilnog društva.

“Nakon nekoliko godina primene Garancija, istraživanja su pokazala da je stopa nezaposlenosti mladih 2020. godine, pre izbijanja pandemije, bila smanjena na 14,9 odsto – što je rekordno niska stopa na nivou Evropske unije. Više od tri i po miliona mladih iz EU potražilo je pomoć kroz program Garancija za mlade, što znači da u periodu od 2013. do 2020. godine ukupan broj mladih koji su prošli kroz Youth Guarantee šemu i postali korisnici ovog programa iznosi više od 24 miliona”, navode iz KOMS.

Foto: Indomio.rs

Mladi iz EU su na taj način dobili priliku i pomoć da što lakše prevaziđu prelazni period nakon prestanka školovanja ili gubitka posla.

“Taj period sam po sebi nije lak, pa je samim tim podrška, pogotovo sistemska, svakako bila dobrodošla. Kroz primenu programa Garancija za mlade, javne službe za zapošljavanje su ne samo poboljšale, već i proširile opseg usluga koje su pružale mladim ljudima”, ocenjuju iz KOMS.

Naši sagovornici navode da je primer uspešno sprovedenog programa Garancija za mlade Finska, u kojoj saradnja predstavlja ključni faktor uspeha primene programa. Saradnja zainteresovanih strana koja se pokazala kao neophodna, obuhvata administraciju i državni sektor, privatni sektor, kao i civilno društvo i organizacije mladih.

Pored Finske, kao primer dobre prakse mogu se uzeti i Austrija i Švedska, pa tako ove tri zemlje imaju najniže stope nezaposlenosti mladih na nivou Evropske unije.

“U Finskoj samo jedan odsto mladih je dugotrajno isključeno sa tržišta rada (tj. dugotrajno nezaposleno), dok je u Švedskoj i Austriji taj broj nešto veći od 1,5 procenata. Sve ovo nam govori koliko je program Garancija za mlade, kada se primenjuje, delotvoran i daje rezultate za koje objektivno možemo da kažemo da su indikativni i da pričaju priču sami za sebe”, ističu iz KOMS.

Kako je pomoć garantovana kroz Garancije za mlade bila isprva bila usmerena na mlade do 25. godine, u oktobru 2020. program Garancija je ojačan. Proširena je grupa mladih na koje se on odnosi, pa tako ojačane Garancije za mlade sada obuhvataju mlade koji imaju između 15 i 29 godina.

Takođe su uvedeni i prilagođeniji pristupi grupama mladih koji su ugroženiji i koji se duži niz godina suočavaju sa brojnim različitim preprekama. Uvedeni su i personalizovaniji pristupi koji se odnose na profesionalno usmeravanje, ali i na pomoć u pronalaženju ubrzanih kurseva (ako se radi o slučaju gde je usavršavanje potrebno), i zbog toga mladi koji dolaze iz ugroženijih grupa nisu izostavljeni i zanemareni u ovom programu.

Iz Krovne organizacije mladih Srbije naglašavaju značaj ovog programa u koji bi uskoro trebalo da se uključi i Srbija, time da nijedna mlada osoba ne bi trebalo da se nađe u situaciji da nakon završenog školovanja nema opcije za dalje napredovanje – bilo da se radi o pronalaženju prvog posla, stažiranju, dodatnom školovanju (tj. usavršavanju).

“Cilj programa Garancija za mlade je da obezbedi da prelazni period između završetka škole i prvog posla budu što lakši i što kraći, ali i da istovremeno podrži integraciju tržišta rada i osigura da nijedna mlada osoba nije izostavljena”, zaključuju iz KOMS-a.

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.