Neblagovremenu dokumentaciju uz naknadu moguće dostaviti do kraja godine

Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za privrednike ističe 1. aprila

IzdvajamoPoreziPoslovanjeSrbija

26.3.2024 08:01 Autor: Ljiljana Begović 3

Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za privrednike ističe 1. aprila Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za privrednike ističe 1. aprila
Pravna lica i preduzetnici ove godine kao krajnji rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja imaju 1. april, pošto je 31. mart neradni dan. Iz... Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja za privrednike ističe 1. aprila

Pravna lica i preduzetnici ove godine kao krajnji rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja imaju 1. april, pošto je 31. mart neradni dan.

Iz Agencije za privredne registre kažu da se izveštaji za 2023. godinu dostavljaju u zakonom propisanim rokovima, i to redovni godišnji finansijski izveštaj (RGFi) i izjava o neaktivnosti najkasnije do 1. aprila, dok se konsolidovani finansijski izveštaj (KGFi) dostavlja do 30. aprila 2024. godine. Vanredni finansijski izveštaj je potrebno predati u roku od 60 dana od datuma bilansa.

Uz finansijske izveštaje, obveznici revizije dostavljaju i neophodnu dokumentaciju, takođe u određenim rokovima. Dokumentacija uz RGFi predaje se najkasnije do 1. jula, dok za KGFi važi rok do 31. jula 2024. godine.

“Izuzetno, obveznici revizije koji odluče da dokumentaciju dostave istovremeno sa RGFi, odnosno KGFi, kao i pravna lica i preduzetnici koji nemaju svojstvo obveznika revizije, a nameravaju da dobrovoljnu reviziju dostave istovremeno sa RGFi, konkretne zahteve treba da prilože u rokovima propisanim za dostavljanje finansijskih izveštaja”, ističu iz APR-a.

Zakonom o računovodstvu propisano je i da obavezu sastavljanja napomena imaju i mikro privredna društva, zadruge, ustanove, mikro ogranci stranih pravnih lica i mikro pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe zakona i te napomene su dužni da dostave uz bilans stanja i bilans uspeha.

Knjigovođa
Foto: Shutterstock

Naknade za dostavljanje izveštaja

Visina naknade za obradu i javno objavljivanje uslovljena je obimom finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije koju su određene kategorije obveznika dužne da dostave.

Za obveznike koji redovne godišnje finansijske izveštaje (RGFi) dostavljaju u punom obimu, što podrazumeva bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje, visina naknade je 3.500 dinara. Ista cena propisana je i za konsolidovane finansijske izveštaje.

Za obveznike koji RGFi dostavljaju u obimu bilans stanja, bilans uspeha i napomene uz finansijski izveštaj cena je 1.400 dinara. Svi privrednici koji izveštaj dostavljaju samo u smislu bilansa stanja i bilansa uspeha treba da izdvoje 550 dinara. Vanredni finansijski izveštaj i izjava o neaktivnosti koštaju 500, odnosno 300 dinara.

Navedene naknade se odnose na izveštaje i dokumentaciju koji su dostavljeni u propisanim rokovima, dok se za neblagovremenu predaju cena uvećava za 3.000 dinara.

Za zamenu dokumentacije, statističkog izveštaja, kao i posebnih podataka uz KGFi (podataka o broju zaposlenih grupe ili spiska učesnika u konsolidaciji) naknada je 1.000 dinara.

Iz Agencije za privredne registre (APR) kažu da po isteku zakonskog roka izveštaje i dokumentaciju, kao i izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu, obveznici mogu dostaviti najkasnije do kraja 2024. godine, uz plaćanje uvećane naknade zbog neblagovremenosti.

Izmene izveštaja

U redovnom godišnjem finansijskom izveštaju koji je javno objavljen ne mogu se vršiti ispravke.

Obveznik može odustati od podnetog zahteva sve do okončanja obrade i izdavanja odgovarajućeg dokumenta o tome od strane Agencije za privredne registre (potvrda o javnom objavljivanju, dopis o nemogućnosti obrade, pregled utvrđenih nedostataka), odnosno do momenta javnog objavljivanja finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije. Obveznik može odustati od bilo kojeg zahteva koji je podneo.

Ukoliko je finansijski izveštaj objavljen kao neispravan, ili je po podnetom zahtevu javno objavljena informacija da nije plaćena naknada za obradu i javno objavljivanje izveštaja ili da je finansijski izveštaj sastavljen od strane pružaoca računovosstvene usluge koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, obveznik ne može vršiti dopunu istog zahteva, već mora kreirati novi putem kojeg će dostaviti finansijski izveštaj za 2023. godinu, najkasnije do kraja 2024. godine.

Od prošle godine finansijske izveštaje mogu da predaju samo računovođe sa licencom, odnosno upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga APR-a. Prema rečima računovođa, propisane su visoke kazne za privrednika koji sastavljanje finansijskih izveštaja poveri agenciji koja ne poseduje licencu i nije upisana u odgovarajući registar.

Novčanom kaznom od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup kazniće se pravno lice, a od 20.000 do 150.000 dinara platiće za privredni prestup odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne od 100.000 do 500.000 dinara predviđene su zakonom ukoliko propise prekrši preduzetnik.

Neophodno je da pružalac računovodstvenih usluga ima minimalno jednog zaposlenog na puno radno vreme sa odgovarajućim sertifikatom. Ukoliko je lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja odabrano pod ‘pružalac računovodstvene usluge’ APR će vršiti proveru da li je to lice upisano u registar pružalaca računovodstvenih usluga. Ukoliko nije, Agencija za privredne registre će prilikom obrade takve izveštaje odbaciti kao nepotpune.

 • mile

  26.3.2024 #1 Author

  Uskoro uskoro…sad svi u guzvi oko izvestaja

  Odgovori

 • SHALIMAR

  26.3.2024 #2 Author

  Rok imaju jos par dana…

  Odgovori

 • SENSEI

  27.3.2024 #3 Author

  Za kraj marta poslednja nedelja pa je i velika navala

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...