Ograničavanje cena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi ostaje na snazi

Umanjene akcize na benzin i gasna ulja do 1. novembra u Crnoj Gori

RegionVesti

30.9.2022 09:21 Autor: Redakcija Biznis.rs 4

Umanjene akcize na benzin i gasna ulja do 1. novembra u Crnoj Gori Umanjene akcize na benzin i gasna ulja do 1. novembra u Crnoj Gori
Vlada Crne Gore je, na održanoj 21. sednici u četvrtak, donela odluku kojom je predviđeno da će se umanjeni iznosi akcize za bezolovni benzin... Umanjene akcize na benzin i gasna ulja do 1. novembra u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore je, na održanoj 21. sednici u četvrtak, donela odluku kojom je predviđeno da će se umanjeni iznosi akcize za bezolovni benzin i gasna ulja za 50 odsto primenjivati do 1. novembra. Maksimalni fiskalni uticaj na mesečnom nivou po osnovu akcize i PDV-a, kako je procenjeno, iznosi oko šest miliona evra.

Usvojena je i Informacija o primeni Odluke o privremenim merama za ograničavanje cena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. U tom kontekstu, Vlada CG konstatovala je da i dalje traju okolnosti zbog kojih je Odluka doneta, i da te mere i dalje treba primenjivati, prenosi RTCG.

Ocenjeno je da je ograničenje maksimalnih marži imalo povoljno dejstvo na cenu osnovnih životnih namirnica, i da je u značajnom meri zaštitilo životni standard građana, a pogotovo onih najugroženijih u čijoj strukturi potrošnje ovi proizvodi zauzimaju najveće učešće.

Dijalog sa EU o ekonomskom upravljanju

Usvojen je Izveštaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru za period od 2022. do 2024. godine (za prvih šest meseci ove godine). PER je srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju sa Evropskom unijom.

Dokument se sastoji iz tri ključna poglavlja: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama. Ocenjeno je da Program postavlja ambiciozan, ali u isto vreme realan set reformi i investicija, kako bi se postigao pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprineti poboljšanju kvaliteta života svih njenih građana.

Program sadrži agendu od 22 prioritetne mere u 13 oblasti. Ocenjeno je da je realizacija aktivnosti u okviru prioritetnih reformskih mera za prvih šest meseci na zadovoljavajućem nivou.

Usvojen i izveštaj o javnim nabavkama

Vlada CG usvojila je Polugodišnji izveštaj o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna. U Izveštaju se navodi da ugovorena vrednost javnih nabavki u ovom periodu iznosi skoro 188 miliona evra (187.937.401 evra).

Zaključno sa 1. avgustom na sistemu e-javnih nabavki registrovano je 3.560 ponuđača, od kojih je trenutno aktivirano 2.700, kao i 669 javnih naručilaca. U šest meseci podneseno je 8.312 ponuda, sa intenzitetom konkurencije od 2,76 ponude po ugovoru o javnoj nabavci. Sistem obuhvata i žalbeni proces koji se realizuje elektronski, što je u značajnom unapredilo i proces zaštite prava.

Obezbeđenje nedostajućih sredstava za rekonstrukciju puteva

Usvojena je i Informacija o obezbeđenju nedostajućih finansijskih sredstava za projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-1 Tivat – Budva, deonica Aerodrom Tivat – Jaz.

Ocenjeno je da je ponuda ponuđača Zajednički poduhvat Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation Co., Ltd. i Shandong Luqiao Group Co. Ltd., Kina, u iznosu od 54 miliona evra (53.915.261 evra) bez PDV-a, ispravna, ali da za okvirno 14 miliona prevazilazi procenjenu vrednost nabavke.

„Uprava za saobraćaj ima obezbeđenu kreditnu liniju od 14 miliona evra od strane Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD), a Regionalni vodovod 8,46 miliona evra, dok nedostajuća sredstva iznose oko 32 miliona evra, bez uračunatog PDV-a. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost, da se u cilju okončanja tenderskog postupka nastavi sa punom realizacijom Programa rekonstrukcije magistralnih puteva, i da nedostajući iznos finansijskih sredstava bude obezbeđen iz Kapitalnog budžeta ili drugog oblika finansiranja. Takođe, direktor Uprave za saobraćaj je ovlašćen da pristupi potpisivanju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem za izvođenje radova na rekonstrukciji ovog magistralnog puta“, ističu iz Vlade CG.

Hotel Magnum u Kolašinu na Listi razvojnih projekata

Usvojena je Informacija o realizaciji projekta Izgradnje hotela Magnum u Kolašinu, po kondo modelu poslovanja sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma.

„Nakon uvrštavanja na Listu razvojnih projekta u oblasti turizma, investitor Magnum Development AD je dostavio izmenjen Biznis plan, kao i novi Revidovani glavni projekat. Razlog za izmene revidovanog glavnog projekta, investitor je naveo tehničku grešku koja je ranije napravljena imajući u vidu da je u prethodnom revidovanom glavnom projektu navedena parcela koja ne postoji, kao i pomeranje datuma početka radova na projektu sa 15. aprila na 15. oktobar, što neće uticati na ranije utvrđeni rok završetka izgradnje“, piše u saopštenju.

Dodaje se da, ukoliko se utvrdi da se projekat Izgradnje hotela Magnum ne realizuje zadovoljavajućom dinamikom, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će imati mogućnost da dostavi Vladi CG predlog za isključenje projekta sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma, i pokretanje procedure za naplatu bankarske garancije u celokupnom iznosu od 2,5 miliona evra.

U okviru diskusije na ovu temu, Vlada CG je još jednom potvrdila opredeljenost da je 31. decembar krajnji rok za realizaciju Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, po osnovu kojega se crnogorsko državljanstvo može steći prijemom.

Za dve verske škole po 450.000 evra

Vlada CG usvojila Informacije o finansiranju Srednje verske škole Gimnazija „Sveti Sava“ u Podgorici i Srednje verske škole Gimnazija „Mitropolit hadži Sava Kosanović“ u Nikšiću, i prihvatila predloge ugovorā o finansiranju.

Ministarstvo prosvete zaduženo je da za ovu godinu, za potrebe realizacije oba Ugovora, isplati ovim školama sredstva u iznosu od po 450.000 evra, koja su neophodna za osnivanje ustanova, što je predviđeno Zakonom o budžetu za 2022. godinu, a u okviru programa „podrška verskim školama“.

Na predlog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Vlada CG utvrdila je Predlog urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju Klinike za onkologiju u Podgorici, i za izgradnju kompleksa obrazovnih sadržaja, koji će obuhvatati srednje stručno obrazovanje fizioterapije, fakultetski sadržaj za primenjenu fizioterapiju i osnovno obrazovanje u Herceg Novom.

Utvrđen je i Predlog urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju hidrotehničkih objekata za spajanje akumulacija Krupac i Slano, odnosno u okviru katastarskih opština Stuba, Krnjača, u mestu Crnodoli, i katastarske opštine Kuside u Nikšiću.

U okviru Kadrovskih pitanja, Vlada CG odredila je Ivana Pupovića za punomoćnika/predstavnika državnog kapitala na 18. redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...