Propisi određeni zakonom o obligacionim odnosima

Koje su obaveze jemca pri naplati bankarskih potraživanja?

BankeOsiguranjePoslovanje

30.5.2024 15:17 Autor: Ljiljana Begović 5

Koje su obaveze jemca pri naplati bankarskih potraživanja? Koje su obaveze jemca pri naplati bankarskih potraživanja?
U slučajevima povećanog kreditnog rizika, pri odobravanju pozajmice neke banke će od klijenata tražiti da dodatno obezbede kreditiranje tako što će imati žiranta. Obaveze... Koje su obaveze jemca pri naplati bankarskih potraživanja?

U slučajevima povećanog kreditnog rizika, pri odobravanju pozajmice neke banke će od klijenata tražiti da dodatno obezbede kreditiranje tako što će imati žiranta. Obaveze solidarnog jemca su da nastavi da vraća dug banci ako klijent počne da kasni sa uplatama, odnosno padne u takozvanu docnju.

Ukoliko jemac dođe u situaciju da otplaćuje dug, on izmirenjem duga stiče regresno pravo prema glavnom dužniku i može ga ostvariti u privatnoj parnici protiv dužnika.

To znači da, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima, žirant koji je izmirio obaveze prema banci glavnog dužnika ima pravo da od njega potražuje iznos koji mu je banka naplatila. Ukoliko je bilo jemstvo po stambenom kreditu, to takođe znači da jemac ima pravo na deo nepokretnosti shodno visini uplaćenog novca, a na osnovu ugovornih obaveza.

Često se dešava situacija da su klijenti u nedomici da li se lice može smatrati solidarnim jemcem i da li je banka dužna prvo da pokuša naplatu od drugih lica pre nego što podnese predlog za izvršenje na osnovu menice tog lica.

Advokati kancelarije Stojković Advokati objašnjavaju na sledećem primeru.

Na primer – lice A i lice B su bivši supružnici. Tokom braka lice B je uzelo hipotekarni stambeni kredit kod banke, gde je lice C bilo solidarni jemac. Kao dodatno sredstvo obezbeđenja, lice B je dalo dve blanko menice i hipoteku na nepokretnost. Lice A je banci dalo izjavu kojom ovlašćuje banku da ispuni dve blanko menice za obezbeđenje svih obaveza lica B po osnovu kredita. Nakon razvoda 2015. godine, lice A se odreklo sve imovine. Banka je u oktobru 2023. godine podnela predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, navodeći da je lice A solidarni jemac.

Sastanak
Foto: Rawpixel

Zakon o obligacionim odnosima definiše solidarno jemstvo kao ono gde jemac odgovara zajedno sa dužnikom, te poverilac može tražiti ispunjenje obaveze od bilo kojeg jemca, bez obzira na prethodne pokušaje naplate od glavnog dužnika.

“Lice A se može smatrati solidarnim jemcem po osnovu meničnog ovlašćenja koje je dalo banci. Ovo ovlašćenje implicira da lice A preuzima obaveze kao solidarni jemac, a ne kao supsidijarni jemac. Banka nije u obavezi da prvo pokušava naplatu od lica B ili lica C pre nego što podnese predlog za izvršenje na osnovu menice lica A. Kod solidarnog jemstva, banka ima pravo da bira od koga će tražiti naplatu”, objašnjavaju advokati.

Oni dalje dodaju da banka može osnovano držati menice lica A kao sredstvo obezbeđenja, bez obzira na to što je lice A više nije vlasnik nepokretnosti nakon razvoda.

Izvršni postupak se ne može inicirati ukoliko nije priložena propisno popunjena blanko menica. Menično ovlašćenje samo po sebi nije verodostojna isprava pogodna za pokretanje izvršnog postupka. Ako je postupak pokrenut na osnovu meničnog ovlašćenja, a ne menice, lice A ima osnov za prigovor protiv rešenja o izvršenju. Banka nije bila u obavezi da prvo pokuša namirenje od lica B i lica C pre nego što je podnela predlog za izvršenje. Međutim, postupak ne može biti validno pokrenut ako nije priložena propisno popunjena menica”, zaključuju iz advokatske kancelarije Stojković Advokati.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...