Nebojša Drakulić, direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad, za Biznis.rs o prvoj godini rada i planovima za naredni period

Ekonomija zasnovana na znanju jača konkurentnost srpske privrede

InfrastrukturaIntervjuInvesticijeMesečnik

3.6.2023 17:08 Autor: Marko Andrejić 12

Ekonomija zasnovana na znanju jača konkurentnost srpske privrede Ekonomija zasnovana na znanju jača konkurentnost srpske privrede
U decembru 2022. godine obeležili smo prvu godišnjicu rada. Kao najmlađi naučno-tehnološki park u državi, na jednom mestu i na jedinstven način ujedinili smo... Ekonomija zasnovana na znanju jača konkurentnost srpske privrede

U decembru 2022. godine obeležili smo prvu godišnjicu rada. Kao najmlađi naučno-tehnološki park u državi, na jednom mestu i na jedinstven način ujedinili smo nauku i privredu, obezbedili rad i povezivanje inovacionih startap firmi, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta u Novom Sadu. Pored prostornih i infrastrukturnih uslova za rad, NTP Novi Sad istovremeno pruža i naučno-istraživačke, edukativne i ostale usluge svojim članicama radi kreiranja ideja i gotovih rešenja za poslovni svet, kaže u intervjuu za Biznis.rs direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad Nebojša Drakulić.

On podseća da je novosadski NTP od septembra 2021. godine raspisao više javnih poziva za prijem članica, koji se odnose na tehnološko-razvojne kompanije i na startap preduzeća i timove. Kao rezultat, danas je NTP Novi Sad inovativna zajednica koja broji ukupno 37 članica – od toga dva instituta, 14 tehnološko-razvojnih kompanija i 21 startap kompanija.

– Pored velikog broja uspešno realizovanih događaja, podatak na koji smo posebno ponosni je da su naše članice već u prvoj godini poslovanja zaposlile više od hiljadu visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija – ističe Drakulić.

Koja je bila glavna ideja i cilj prilikom osnivanja NTP Novi Sad? Koliko je trajala izgradnja? Imali ste značajnu podršku Vlade Srbije i Pokrajinske vlade u realizaciji projekta.

– Izgradnja objekta počela je u oktobru 2016. godine i završena je krajem 2021, a finansirana je iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ugovorom je predviđeno sprovođenje Projekta istraživanja u javnom sektoru, a u okviru tog projekta i finansiranje potprojekta izgradnje Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu.

NTP Novi Sad, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, sagledavamo najpre kao mesto sjajnih ideja i kao inovativnu zajednicu osnovanu sa ciljem, vizijom i glavnom idejom usmerenom ka ubrzanom tehnološkom razvoju grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije. Zadatak nam je da privučemo domaće i strane inovativne tehnološko-razvojne kompanije, stvorimo uslove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, odnosno komercijalizaciji inovacija nastalih u procesu istraživanja i razvoja, pospešimo izvoz proizvoda i usluga sa dodatnom vrednošću i, samim tim, ojačamo konkurentsku poziciju naše privrede. Paralelno sa tim, NTP Novi Sad radi na stvaranju uslova za osnivanje i razvoj većeg broja startap preduzeća. Na ovaj način stvaraju se uslovi za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i povratak naših stručnjaka iz inostranstva.

Takođe, ovo je mesto koje stavlja u fokus ohrabrivanje mladih za tehnopreduzetništvo i inovacije i pruža mogućnost studentima da potraže dodatne informacije, da učestvuju u obukama, predavanjima, kursevima. Ovde imaju priliku da potraže svoju šansu za stipendiranje, stručnu praksu ili zaposlenje u nekim od najmoćnijih kompanija u Srbiji.

Nebojša Drakulić, direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad / Foto: Radivoj Hadžić

Koliko je prostora na raspolaganju vašim članicama? Kako ste najavili, u planu je izgradnja još jednog objekta u okviru NTP Novi Sad?

– Lokacija pametne zgrade naučno-tehnološkog parka, koja je pozicionirana u užem centru grada Novog Sada, orijentisana ka Kampusu Univerziteta, a naročito njegova fizička povezanost sa Fakultetom tehničkih nauka, još jedna je značajna karika u sinergiji svih činilaca značajnih za što kvalitetniji razvoj ekosistema. Od ukupno oko 30.000 m2 prostora NTP Novi Sad, 10.000 m2 namenjeno je studentima i zaposlenima na Fakultetu tehničkih nauka, a preostalih 20.000 m2 je u funkciji članica i zaposlenih u Naučno-tehnološkom parku.

Usled velike zainteresovanosti za članstvo, mi smo u 2022. godini pokrenuli izradu dokumentacije koja će obezbediti planski preduslov za izgradnju još jednog objekta. Na ranom javnom uvidu nalazi se konceptualni okvir plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, u kojem se umesto zgrade Mašinskog instituta predviđa novi objekat NTP-a. U pitanju je lokalitet između Fakulteta tehničkih nauka i studentskog doma „Slobodan Bajić”. Objekat ucrtan u prezentovanom planu imao bi ukupnu površinu od oko 30.000 kvadratnih metara.

Kakva su dosadašnja iskustva kompanija članica NTP Novi Sad? Da li su zadovoljne uslovima za rad i podrškom koju dobijaju od Naučno-tehnološkog parka? Šta im najviše nedostaje?

– Pored pozitivno ocenjene infrastrukturne usluge, odnosno raspoloživog poslovnog prostora u objektu NTP Novi Sad, sa mogućnošću korišćenja zajedničkih prostorija, amfiteatra, sala za sastanke i sala za prezentacije, članice su izuzetno zadovoljne i stručnim uslugama u našoj organizaciji, kao što su poslovna savetovanja i planiranja, konsultativne usluge u oblasti razvoja i komercijalizacije inovacija, edukacije putem trening programa, umrežavanje i promotivne aktivnosti i saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu. Sve ono što u ovom momentu članicama nedostaje i što bi u narednom periodu unapredilo saradnju i uslove usmereno je u pravcu podizanja funkcionalnosti objekta i uređenja zajedničkog prostora koji bi omogućio njihovo povezivanje, bolju komunikaciju i umrežavanje.

Veštačka inteligencija i biotehnologija u centru pažnje

Vaši članovi su i dva instituta – Biosens i Institut za veštačku inteligenciju, koji su prilično aktivni i poznati široj javnosti. Kako su se oni uklopili u NTP Novi Sad?

– Misija Instituta za veštačku inteligenciju Srbije je da kreira distribuirani istraživačko-razvojni institut koji može da iskoristi celokupan istraživački potencijal u domenu veštačke inteligencije širom Srbije i u inostranstvu. Institut teži da pruži istraživačko okruženje i podršku svetskog nivoa izvrsnosti našim istraživačima i podrži razvoj ekonomije zasnovane na znanju iz domena AI u Srbiji i regionu. Jedan od glavnih zadataka Instituta je da postane inkubator startap kompanija, jer im je cilj da patentiraju ključna otkrića i da ih komercijalizuju kroz licenciranje i pokretanje startap i spin-of preduzeća, a takve mogućnosti im upravo pruža Naučno-tehnološki park.

Biosens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji i kao članica NTP-a, istražujući naučne i tehnološke granice inovativne primene informacionih tehnologija u poljoprivredi, teži da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja, kako bi se uz manje investicija ostvarili veći prinosi.

Šta institucija poput vaše znači za naučno-istraživački i privredni razvoj Srbije? Kako izgleda saradnja nauke i privrede u vašem slučaju?

– Naučno-tehnološki park Novi Sad unaprediće u narednom periodu saradnju sa univerzitetom, koja će se realizovati kroz istraživanja i zajedničke projekte, kao i dostupnost laboratorijske opreme i kadrovskih potencijala fakultetima i kompanijama. Konkretno, kroz pripremu i realizaciju zajedničkih projekata, angažovanje istraživača, nastavnika i saradnika zaposlenih na fakultetima, stvaranje uslova za zajednička istraživanja kroz laboratorijska testiranja, mobilizaciju istraživača za rešavanje konkretnih tehnoloških i razvojnih problema, ponudu najboljih studenata i drugo, o čemu će biti pripremljeni i zaključeni posebni sporazumi.

Za uspešan rad NTP Novi Sad potrebna je puna podrška, pre svega osnivača, ali i šire zajednice zainteresovanih strana u regionu, kako bi bili uspostavljeni zdravi partnerski odnosi sa svim naučno-istraživačkim i inovacionim organizacijama, postojećim udruženjima i klasterima, poslovnom i akademskom zajednicom, ali i lokalnim samoupravama u regionu. Samo zdrava sredina i partnerski odnosi vode ka uspostavljanju razvojnog okruženja i inovacionog ekosistema Republike Srbije i regiona.

A kako sarađujete sa ostalim naučno-tehnološkim parkovima u Srbiji? Ima li zajedničkih projekata ili planova za zajedničke aktivnosti?

– NTP Novi Sad od prvog dana svog osnivanja ostvaruje i unapređuje saradnju sa naučno-tehnološkim parkovima u Republici Srbiji, ali planiramo da našu saradnju proširimo i na region. Koristim i ovu priliku da izrazim veliku zahvalnost našim kolegama iz Naučno-tehnološkog parka Niš, Beograd i Čačak na velikoj logističkoj i administrativnoj pomoći i podršci koju su nam pružili.

Konglomerat akademskih institucija, tehnoloških kompanija i preduzetnika, kakav predstavljaju naučno-tehnološki parkovi u Srbiji, obezbeđuje okruženje koje omogućava razmenu znanja, saradnju i tehnološke inovacije. Shodno tome, oni predstavljaju osnovu koja omogućava pristup savremenoj opremi, deljenju znanja, komercijalnom promovisanju inovacija, komunikaciji i saradnju između države, univerziteta i kompanija. S obzirom na to da je NTP Novi Sad najmlađi naučno-tehnološki park u Srbiji, snažno radimo na unapređenju naše uloge na zajedničkim projektima parkova u Srbiji, koji su najpre usmereni na jačanje startap ekosistema, jer je njihov razvoj poslednjih godina ubrzan, vrlo uspešan i važan za privredu, kao i da omogućimo da na globalnoj mapi i naši predstavnici budu vidljivi međunarodnim investitorima.

Koji su sledeći koraci NTP Novi Sad?

– Naučno-tehnološki park Novi Sad će i u 2023. godini nastaviti sa realizacijom javnog poziva tehnološko-razvojnim kompanijama i startap firmama za članstvo, uz kontinuirani monitoring napretka članica koje su već u našem parku. Intenzivno ćemo raditi na identifikaciji subjekata koji mogu doprineti razvoju inovacionog ekosistema u regionu, iz privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, i razviti modele i aktivnosti koji će pospešiti saradnju među njima i koji će doprineti razvoju ekonomije zasnovane na znanju, a takođe identifikovati i prioritetne potrebe ključnih ciljnih grupa i zainteresovanih strana.

Autor: Marko Andrejić

Tekst je objavljen u majskom broju štampanog izdanja Biznis.rs

 • BLIZANAC

  4.6.2023 #1 Author

  Samo kod nas ne znam koliko ima znanja

  Odgovori

 • SHALIMAR

  4.6.2023 #2 Author

  Kod nas ima znanja,samo sto svi sa znanjem nisu gde treba da budu…

  Odgovori

 • HRKALOVICKA

  4.6.2023 #5 Author

  Mi znanje izvozimo

  Odgovori

 • VALERIJA

  4.6.2023 #7 Author

  Apsolutna podrška, svaka čast ovakvim ljudima.

  Odgovori

 • SABRINA

  4.6.2023 #8 Author

  Svo naše znanje je otišlo daleko..

  Odgovori

 • SUNCICA

  4.6.2023 #9 Author

  Svaka cast za tekst, sve je to tacno samo u Srbiji moras da imas vezu za sve

  Odgovori

 • IV

  4.6.2023 #10 Author

  Kod nas sve dolazi po drugoj liniji, a ne po edukaciji.

  Odgovori

 • ELLA

  5.6.2023 #11 Author

  Znanje pokreće sve. Naravno ekonomija zemlje je zasnovana na znanju. Što je društvo obrazovanje ekonomija se lakše i više razvija

  Odgovori

 • SANJA91

  25.5.2024 #12 Author

  Ekonomija znanja jača mikroekonomsku i makroekonomsku konkurentnost srpske privrede.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *