Prvi rok za obveznike ističe već danas

Šta od poreskih obaveza stiže na naplatu u aprilu?

PoreziPoslovanjePreduzetnik

5.4.2022 08:01 Autor: Ljiljana Begović 3

Šta od poreskih obaveza stiže na naplatu u aprilu? Šta od poreskih obaveza stiže na naplatu u aprilu?
Početkom svakog meseca Poreska uprava objavljuje detaljan kalendar sa obeleženim krajnjim rokovima do kada obveznici treba da dostave potrebnu dokumentaciju ili plate namete. Prvi... Šta od poreskih obaveza stiže na naplatu u aprilu?

Početkom svakog meseca Poreska uprava objavljuje detaljan kalendar sa obeleženim krajnjim rokovima do kada obveznici treba da dostave potrebnu dokumentaciju ili plate namete. Prvi dan u aprilu koji je važan za sve obveznike koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom je 5. april.

Danas ističe rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec, kao i za uplatu sredstava.

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Takođe, danas je poslednji dan za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Iz Poreske uprave naglašavaju da su isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u obavezi da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Obaveštenja se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Sledeći važan datum u aprilskom kalendaru Poreske uprave je sledeći ponedeljak, odnosno 11. april, do kada se podnose poreske prijave i plaća porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

Krajnji rok je takođe 11. april za sve one koji su u obavezi da podnesu poresku prijavu i plate PDV za prethodni mesec.

„Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV“, navode iz Poreske uprave.

Foto: Freepik.com

Polovina meseca, tačnije 15. april je datum do kada ističe rok za podnošenje dokumentacije i plaćanje poreza za veliki deo poreskih obveznika.

Svi koji se bave samostalnom delatnošću moraju da plate akontaciju poreza i doprinosa na prihode. Svoje poreske obaveze treba da namire i sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S. Paušalci akontaciju poreza plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Takođe, 15. april je i datum do kog se podnose poreske prijave i poreski bilans od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2021. godinu. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i Obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans.

Prema poreskom kalendaru, do sredine meseca aprila plaća se i razlika poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2021. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi, kao i porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za I kvartal 2022. godine.

Osnivači, odnosno članovi privrednog društva do 15. aprila su u obavezi da podnesu poresku prijavu i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O.

Isti datum je vreme za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV  u roku od 15 dana po isteku meseca.

„Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo“, naglašavaju iz Poreske uprave.

Kako proveriti poresku obavezu?

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

Obveznici bi u svoj kalendar trebalo da upišu 15. april kao datum do koga je neophodno da podnesu poresku prijavu i plate PDV za prvo tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV. Obrazac PID PDV 1 za prvo tromesečje se podnosi u slučaju da je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika  PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Ostale obaveze kojima je poslednji rok za izmirenje 15. april:

  • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
  • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
  • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec
  • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

Poslednji dan koji poreski obveznici upisuju u kalendar je 29. april kada se plaćaju obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...