u toku rani javni uvid u prostorni plan

Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac biće duga gotovo 15 km

BiznisInfrastrukturaInvesticijeSrbijaU fokusuVesti

12.7.2022 09:41 Autor: Redakcija Biznis.rs 4

Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac biće duga gotovo 15 km Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac biće duga gotovo 15 km
Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice Ostružnica-Obrenovac održava se od 11. do 25. jula. U planu... Brza saobraćajnica Ostružnica-Obrenovac biće duga gotovo 15 km

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice Ostružnica-Obrenovac održava se od 11. do 25. jula. U planu se navodi da će trasa brze saobraćajnice biti dužine od oko 14,8 km i projektovane maksimalne brzine od 100 km/h.

Obrađivač Prostornog plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, u saradnji sa obrađivačem idejnog projekta brze saobraćajnice Institutom za puteve ad Beograd, piše poslovni portal eKapija.

Prostornim planom su obuhvaćeni:

  • koridor planirane brze saobraćajnice, na pravcu od Ostružnice do veze sa državnim putem IA reda E-763 ukupne dužine oko 14,8 km i širine od 50 m do 300 m, koji obuhvata trasu sa zaštitnim pojasevima brze saobraćajnice;
  • prostor u kojem se planira regulacija reke Save i saniranje klizišta, orijentacione dužine 3,5 km i širine do 1.800 m;
  • postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasim (neposrednim i širim) infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (železnička pruga, gasovodi, dalekovodi, optički kablovi i dr. koji se ukrštaju sa brzom saobraćajnicom).

Koncepcija planiranja, korišćenja i uređenja prostora definiše se na način kojim se obezbeđuje izgradnja i eksploatacija koridora brze saobraćajnice kao dela državnog puta IB reda broj 26 i veze centralnog područja grada Beograda i gradske opštine Obrenovac, odnosno kojim će se povezivati državni put IA reda E-763 (auto-put Beograd-Južni Jadran, deonica Beograd-Požega) i južna obilaznica grada Beograda (deo koridora X), pružajući bolje pozicioniranje i mogućnost prostorne integracije grada Beograda sa širim jugozapadnim okruženjem, ističe se u Prostornom planu, prenosi eKapija.

Njime je predložen obuhvat prostornog plana na delovima teritorije grada Beograda, gradske opštine Čukarica, Obrenovac i Surčin, kroz koje prolazi koridor planirane brze saobraćajnice, i to: Čukarica – katastarske opštine Veliki Makiš, Ostružnica i Umka; Obrenovac – katastarske opštine Mala Moštanica i Barič; Surčin – katastarska opština Boljevci.

Izgradnja brze saobraćajnice direktno će doprineti bržem razvoju obuhvaćenog dela administrativnog područja grada Beograda i gradskih opština koje se neposredno vezuju za ovaj koridor, u prvom redu njihovoj saobraćajnoj i privrednoj integraciji sa ukupnim prostorom Srbije, ističe se u prostornom planu i dodaje da će doprineti i privrednom razvoju i integraciji drugih delova centralne Srbije koji nisu u neposrednom okruženju infrastrukturnog koridora, u prvom redudelovima Mačvanskog, Kolubarskog, Sremskog i drugih upravnih okruga, prenosi eKapija.

Područje prostornog plana se pruža paralelno sa rekom Savom i povezuje građevinsko područje grada Beograda sa naseljima uz reku Savu i gradskom opštinom Obrenovac. Uz druge mere i programe iz politike razvoja drumskog transporta, njihovo saobraćajno integrisanje u prostor Srbije smatra se jednim od glavnih preduslova bržeg privrednog i socijalnog razvoja. Uslov za ostvarivanje tog cilja, odnosno za postizanje većih pozitivnih efekata uticaja infrastrukturnog koridora na šire okruženje, jeste izgradnja predmetne deonice brze saobraćajnice, navodi se.

Planirana trasa državnog puta se deli u tri deonice. Prva deonica počinje od postojeće petlje Ostružnica na južnoj obilaznici grada Beograda (deo koridora X), pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do raskrsnice sa tzv. starim Ostružničkim putem.

Druga deonica počinje od planiranog denivelisanog ukrštanja i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka (uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save, izgradnji nasipa i stabilizaciji klizišta), do naselja Barič gde se planirana trasa odvaja od linije obale. Treća deonica počinje od naselja Barič i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice u zoni petlje Obrenovac, prenosi eKapija.

Na području prostornog plana, za čitavu trasu brze saobraćajnice, planira se i projektuje trasa puta za računsku brzinu od 100 km/h, navedeno je u Prostornom planu.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.