Usvojen Pravilnik o načinu proračuna i prikaza

Kako snabdevač obračunava i prikazuje električnu energiju krajnjim kupcima?

Srbija

17.1.2023 17:22 Autor: Julijana Vincan 5

Kako snabdevač obračunava i prikazuje električnu energiju krajnjim kupcima? Kako snabdevač obračunava i prikazuje električnu energiju krajnjim kupcima?
Ministarstvo rudarstva i energetike je na osnovu Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije donelo Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora... Kako snabdevač obračunava i prikazuje električnu energiju krajnjim kupcima?

Ministarstvo rudarstva i energetike je na osnovu Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije donelo Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način na koji se krajnjem kupcu proračunava i prikazuje udeo svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji, kao i način kontrole proračuna.

Utvrđivanje udela svih vrsta izvora energije, u prodatoj električnoj energiji za prethodnu kalendarsku godinu krajnjim kupcima, snabdevač utvrđuje tako što proračunava:

 • udeo svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji koju je prodao svim svojim krajnjim kupcima;
 • udeo svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji koju je prodao svojim krajnjim kupcima koji koriste isti tarifni paket usluga.

U tim proračunima električna energija se deli na: solarnu energiju, energiju vetra, hidroenergiju, geotermalnu energiju, energiju iz biomase, energiju iz obnovljivih izvora čiji izvor nije određen, energiju iz kamenog uglja, energiju iz mrkog uglja i lignita, energiju iz prirodnog gasa, energiju iz naftnih derivata, energiju iz fosilnih goriva čiji izvor nije određen, kao i nuklearnu energiju.

Struktura električne energije, proizvedene u sistemu podsticaja, utvrđuje se, kako se ističe, za ukupnu električnu energiju koju su povlašćeni proizvođači električne energije proizveli u prethodnoj kalendarskoj godini.

Garantovani snabdevač, odnosno ovlašćena ugovorna strana, utvrđuje i javno objavljuje na svojoj internet stranici izveštaj o količinama i strukturi električne energije proizvedene u sistemu podsticaja do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Foto: Elektromreže Srbije (EMS)

Metodologija za proračun i prikazivanje udela svih vrsta izvora energije

Prilikom prikazivanja strukture proizvedene električne energije u sistemu podsticaja, garantovani snabdevač koristi podele izvora energije, i prikazuje strukturu električne energije proizvedene u sistemu podsticaja.

U pravilniku je naglašeno da se udeli svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji krajnjim kupcima izračunavaju primenom odgovarajućih matematičkih formula utvrđenih ovom metodologijom.

Operator prenosnog sistema proračunava nacionalni rezidualni miks metodologije na osnovu podataka o:

 • proizvedenoj električnoj energiji proizvođača za svaku elektranu koja je priključena na prenosnu, distributivnu, odnosno zatvorenu distributivnu elektroenergetsku mrežu;
 • ukupno prodatoj električnoj energiji svim krajnjim kupcima na prenosnoj, distributivnoj, odnosno zatvorenoj distributivnoj elektroenergetskoj mreži;
 • gubicima električne energije u prenosnoj, distributivnoj, odnosno zatvorenoj distributivnoj elektroenergetskoj mreži;
 • ostvarenoj razmeni električne energije po pojedinim granicama;
 • razmeni atributa sa evropskim miksom atributa u skladu sa Metodologijom;
 • iskorišćenim i isteklim garancijama porekla;
 • preuzetoj i isporučenoj električnoj energiji od strane kupaca – proizvođača.

Takođe, u pravilniku se napominje da je nacionalni rezidualni miks struktura električne energije prodate u Srbiji, čija struktura porekla nije dokazana iskorišćenim garancijama porekla, a koja je neophodna snabdevačima za proračun udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji krajnjim kupcima.

Operator prenosnog sistema do 31. maja tekuće godine objavljuje na svojoj internet stranici godišnji izveštaj o nacionalnom rezidualnom miksu za prethodnu kalendarsku godinu.

Električar
Foto: Unsplash.com

Šta sve godišnji izveštaj treba da sadrži?

Po Pravilniku se ističe da godišnji izveštaj treba da sadrži podatke o proizvodnji i potrošnji električne energije u Srbiji, uvozu i izvozu električne energije, uzimajući u obzir strukturu električne energije. Zatim podatke o izdatim, isteklim i iskorišćenim garancijama porekla električne energije u Srbiji. Potom podatke o strukturi nacionalnog rezidualnog miksa i podatke koje je koristio prilikom utvrđivanja strukture nacionalnog rezidualnog miksa i na kraju udele pojedinih izvora energije u nacionalnom rezidualnom miksu.

Nedeno je da snabdevači dostavljaju krajnjim kupcima jednom godišnje, u periodu od 1. do 31. jula tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, izveštaj koji sadrži prikaz udela svih vrsta izvora energije u električnoj energiji koju su prodali svojim krajnjim kupcima.

Izveštaj se dostavlja kao sastavni deo računa, ili uz račun za prodatu električnu energiju, koji se izdaje u periodu od 1. do 31. jula tekuće godine.

Snabdevači, pre dostavljanja izveštaja krajnjem kupcu, na svojoj internet stranici objavljuju sledeće informacije za prethodnu kalendarsku godinu:

 • udele pojedinih izvora energije u ukupno prodatoj električnoj energiji svim svojim krajnjim kupcima;
 • strukturu energije iskorišćenih garancija porekla električne energije svim svojim krajnjim kupcima;
 • link ka izveštaju operatora prenosnog sistema za prethodnu kalendarsku godinu
 • link ka internet stranici registra garancija porekla, kao i garantovanog snabdevača, u vezi sa sistemom podsticaja.

Za potrebe kontrole proračuna, snabdevač dostavlja Agenciji za energetiku Republike Srbije do 31. jula tekuće godine, za prethodnu godinu podatke o ukupno prodatoj električnoj energiji svojim krajnjim kupcima, zatim podatke o ukupno iskorišćenim garancijama porekla za svaki tarifni paket usluga, dostavlja i podatke o strukturi prodate električne energije za svaki tarifni paket usluga posebno, u skladu sa Metodologijom, kao i ogledni primerak izveštaja krajnjem kupcu i najmanje jedno izveštavanje kupcu koje je poslao u prethodnoj godini.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji.

 • TATJANA

  18.1.2023 #1 Author

  Dok se napakuje po svim kriterijumima, sta očekivati od visine zaduzenja

  Odgovori

 • MIŠKOVIĆ

  18.1.2023 #2 Author

  Krajnji kupac uvek sve placa
  Svi proračuni samo donose pojašnjenje poskupljenja

  Odgovori

  • Iva

   18.1.2023 #3 Author

   Dobro je da nije odokativnim metodom

   Odgovori

 • GOCA BG

  18.1.2023 #4 Author

  Kako god mi moramo da platimo…

  Odgovori

 • Jovana24

  18.1.2023 #5 Author

  Valjda nece opet poskupeti

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *