obračunavaće se od strane fonda pio u redovnom postupku

Penzioneri ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija

Srbija

14.10.2023 09:23 Autor: Redakcija Biznis.rs 10

Penzioneri ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija Penzioneri ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija
Penzioneri kojima pripada vanredno povećanje penzija od 5,5 odsto ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija, s obzirom na to da će... Penzioneri ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija

Penzioneri kojima pripada vanredno povećanje penzija od 5,5 odsto ne treba da podnose zahtev za isplatu uvećanih penzija, s obzirom na to da će se uvećanje obračunati i isplatiti od strane fonda u redovnom postupku, bez donošenja pojedinačnih rešenja, saopšteno je iz Fonda PIO.

Kako prenosi Politika, ta­ko­đe, bu­du­ćim ko­ri­sni­ci­ma pen­zi­ja i osta­lih pra­va na­ve­de­no po­ve­ća­nje će se ura­ču­na­ti kroz ob­ra­čun pen­zi­ja i osta­lih na­kna­da, jer je op­šti bod uskla­đen za isti iz­nos kao i pen­zi­je, ta­ko da ni oni ne­ma­ju po­tre­be da pod­no­se bi­lo ka­kav zah­tev Fon­du PIO u ve­zi sa tim.

Po­ve­ća­nje pen­zi­ja i osta­lih pra­va iz pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja za 5,5 od­sto, po­čev od 1. ok­to­bra 2023, od­no­si se na sve ko­ri­sni­ke pen­zi­ja i osta­lih pra­va. Is­pla­tu uve­ća­nih oktobarskih pen­zi­ja i osta­lih pra­va Fond PIO će re­a­li­zo­va­ti po­čet­kom no­vem­bra 2023. go­di­ne.

U ve­zi sa na­ve­de­nim, skre­će­mo po­seb­no pa­žnju svim ko­ri­sni­ci­ma pen­zi­ja i osta­lih pra­va, ka­ko po­sto­je­ćim ta­ko i bu­du­ćim, da je bi­lo ka­kvo po­zi­va­nje ko­ri­sni­ka pen­zi­ja od ra­znih po­je­di­na­ca (advo­ka­ta, udru­že­nja, gru­pe gra­đa­na… i sl.) da na­ve­de­na po­ve­ća­nja mo­gu ostva­ri­ti uz njihovo po­sred­stvo i pret­hod­no podnošenje zah­te­va, di­rekt­no do­vo­đe­nje u za­blu­du penzionera, či­me ri­zi­ku­ju od­re­đe­ne ne­ga­tiv­ne posledice za se­be i svo­je na­sled­ni­ke.

 • PAVLE-2005

  14.10.2023 #1 Author

  Povećanje i ovako ne vide, pravac računi

  Odgovori

 • Lelica

  14.10.2023 #2 Author

  Sve su ovo mala uvecanja,za bedne penzije u Srbiji.

  Odgovori

 • Kata

  14.10.2023 #3 Author

  Unapređuje sistem

  Odgovori

 • Maraja

  15.10.2023 #4 Author

  Mala su povecanja jer su penzije jako male

  Odgovori

 • NATI

  15.10.2023 #5 Author

  Sve za penzionere

  Odgovori

 • Brana

  15.10.2023 #6 Author

  Malo je to

  Odgovori

 • ŽIZI

  15.10.2023 #7 Author

  Danas je „lako“ biti penzioner 😉

  Odgovori

 • ZVONČICA

  15.10.2023 #8 Author

  Lepo sto im je postupak olaksan,bravo

  Odgovori

 • MAJA

  17.10.2023 #9 Author

  Pa zar bi još trebalo i zahtev da predaju, svasta

  Odgovori

 • George

  3.11.2023 #10 Author

  Mnogi ljudi koji komentarišu male i velike penzije ne razumeju da penzije nisu nagrada ili poklon! Mora se razjasniti da su penzije praktično ušteđevina koju si uplačivao tokom svog radnog veka! Ako si uplačivao malo ili minimalno, dobiti češ malu ili minimalnu penziju, ali ako si uplačivao više imati češ i veću penziju! Zato nije razumno diskutovati da oni sa manjim penzijama trebaju dobiti veće povečanje penzija, a oni sa većim penzijama da trebaju dobiti manje povečanje! Svi penzioneri trebaju dobiti jednaki procenat povečanja, jer raspon penzija mora biti različit, pošto je svako uplaćivao različito! Izjednačavanje penzija nemože biti, jer onda bi svi trebali uplačivati jednak iznos tokom Svog radnog veka!

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  Biznis.rs newsletter

  Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

  Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.