Biološki molekuli moraju biti prikazani na standardizovan način zbog svoje specifičnosti

Primena novog standarda prilikom prijave patenata počinje 1. jula

InovacijePreduzetnikSrbijaVesti

3.6.2022 17:31 Autor: Julijana Vincan 9

Primena novog standarda prilikom prijave patenata počinje 1. jula Primena novog standarda prilikom prijave patenata počinje 1. jula
Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO – World Intellectual Property Organization) donosi brojne standarde za rad sa informacijama u dokumentima o intelektualnoj svojini, među... Primena novog standarda prilikom prijave patenata počinje 1. jula

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO – World Intellectual Property Organization) donosi brojne standarde za rad sa informacijama u dokumentima o intelektualnoj svojini, među kojima je i standard za prikazivanje popisa bioloških sekvenci u prijavi patenta.

Naime, na Generalnoj skupštini zemalja članica WIPO, održanoj od 4. do 8. oktobra 2021. godine u Ženevi, odlučeno je da novi WIPO standard ST.26 stupi na snagu 1. jula ove godine.

„Ovaj datum obavezuje sve zavode, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, da simultano počnu sa primenom standarda WIPO ST.26. Novi standard za pripremu popisa nukleotidnih i aminokiselinskih sekvenci WIPO ST.26, primenjivaće se u prijavama patenta iz oblasti biotehnologije, koje se podnose od 1. jula, i zameniće trenutno važeći standard ST.25″, navode iz Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Svrha novog standarda je, kako je naglašeno, da omogući podnosiocu da sačini jedan popis sekvenci opisanih u patentnoj prijavi u oblasti biotehnologije, koji je prihvatljiv kako za svrhu međunarodnog, tako i nacionalnog ili regionalnog postupka, zatim da poboljša tačnost i kvalitet prikaza sekvenci, olakša pretraživanje podataka o sekvenci, njihovo razmenjivanje u elektronskoj formi kao i unošenje u kompjuterizovane baze.

„Patentom se može štititi svaki pronalazak koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv. Ukoliko upotreba pronalaska nije protivna javnom poretku ili moralu, patent se može priznati i za pronalazak koji se odnosi na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal, kao i na postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen“, objašnjavaju iz Zavoda za Biznis.rs.

Naučinici u laboratoriji
Foto: Unsplash.com

U prijavi patenta koja se podnosi nadležnom organu, pronalazak, kako kažu, mora biti opisan potpuno i jasno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti.

„Zbog svoje specifičnosti, biološki molekuli, kao što su nukleinske kiseline i peptidi, moraju u prijavi patenta biti prikazani na standardizovan način. Kada se podaci o biološkoj sekvenci otkriju u patentnoj prijavi, elektronska verzija podataka, koja se zove popis sekvenci, mora da prati prijavu“, obrazložili su naši sagovornici.

Trenutno važeći međunarodni standard za popis nukleotidnih i aminokiselinskih sekvenci je WIPO Standard ST.25. Međutim, tokom dugogodišnje primene ovog standarda, otkriveni su njegovi ozbiljni nedostaci.

„Tako, izvesne nejasnoće u standardu ST. 25 dovodile su do neusklađene primene u različitim zavodima za patente. Tipovi sekvenci koji su danas uobičajeni nisu obuhvaćeni standardom ST.25. (nukleotidni analozi, D-amino kiseline, razgranate sekvence), zbog čega se takve sekvence ne nalaze u pretraživim bazama. Zatim, ST.25 ne odgovara zahtevima INSDC baze (International Nucleotide Sequence Database Collaboration) koja je javno dostupna za pretraživanje“, navode iz Zavoda.

Dodaju da se pokazalo i da format popisa prema ST.25 nije prikladan za upotrebu u svrhu automatizovane validacije i razmene podataka.

„Nakon nekoliko godina intenzivnog rada, Komitet za standarde WIPO-a je, u saradnji sa Evropskim zavodom za patente i izvesnim nacionalnim zavodima, pripremio novi WIPO standard ST.26, prema kome se popis sekvenci kreira u XML formatu. Komitet za standarde WIPO-a je odredio 1. januar za dan prelaska na ST.26, tzv. „big-bang datum“, ali je zbog složenosti pripreme potrebnih alata i uputstava odlučeno da se odloži za 1. jul“, otkrivaju naši sagovornici.

Do ovog trenutka je, kako ističu, obezbeđeno sve potrebno za primenu novog standarda – alat za pripremu popisa sekvenci WIPO Sequence (namenjen podnosiocima prijava), WIPO Sequence Validator (namenjen zavodima za patente), dokument STANDARD ST. 26, Priručnik za primenu standarda ST.26 i platforma za podršku i pomoć u primeni standarda ST.26.

„Neophodno je da podnosioci patentnih prijava za zaštitu biotehnoloških pronalazaka budu upoznati sa WIPO standardom ST.26, kako bi prijava patentna bila pripremljena na odgovarajući način koji je propisan Zakonom o patentima“, naglasili su iz Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, koji organizuje vebinar na ovu temu 9. juna sa početkom u 10 časova.

Vebinar je namenjen kako istraživačima u ovoj oblasti, tako i zastupnicima i drugim zainteresovanim stranama koje žele da se bolje upoznaju sa novim standardom ST.26, koji se može preuzeti na WIPO sajtu.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...