KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Pravilan izbor poslovnog imena pri registraciji u APR

AnalizaMoja firmaPreduzetnikU fokusu

21.10.2020 13:09 Autor: Redakcija Biznis.rs 3

KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Pravilan izbor poslovnog imena pri registraciji u APR KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Pravilan izbor poslovnog imena pri registraciji u APR
Zakonom o privrednim društvima propisano je da preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Pravila kojima je Zakon uredio naziv i poslovno ime su veoma... KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Pravilan izbor poslovnog imena pri registraciji u APR

Zakonom o privrednim društvima propisano je da preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Pravila kojima je Zakon uredio naziv i poslovno ime su veoma važna budući da poslovno ime koje ne ispunjava zakonom propisane uslove ne može biti registrovano i često predstavlja razlog za odbačaj prijave za registraciju u Agenciji za privredne registre (APR), naročito prilikom osnivanja.

U APR ističu da poslovno ime mora da ispunjava određene uslove. Poslovno ime obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto u kom je sedište preduzetnika, a može da sadrži i poseban naziv kao i predmet poslovanja preduzetnika. Ako poslovno ime preduzetnika sadrži naziv, onda to poslovno ime obavezno sadrži i predmet poslovanja.

Posebno se ističe da poslovno ime ne može da bude takvo da vređa moral, da izaziva zabludu u pogledu pravne forme. Ovo znači da oznaka pravne forme u poslovnom imenu mora da odgovara stvarnoj pravnoj formi subjekta (odnosno ne sme da upućuje na neku drugu pravnu formu). Takođe, poslovno ime ne može da sadrži pogrdne i slične reči.

Foto: Pixabay.com

Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

Poslovno ime i prevodi poslovnog imena, mogu da sadrže reč „Srbija“, koja predstavlja naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, kao i izvedenice ovih reči, uključujući i sve oblike koji asociraju na te reči, kao i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije „SRB“, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Inače, zahtevi za dobijanje prethodne saglasnosti za upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva, podnose se Ministarstvu privrede.

Poslovno ime može da sadrži i naziv strane države ili međunarodne organizacije i njihove pridevske oblike uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije. Izuzetno saglasnost nije potrebna ako poslovno ime osnivača tog društva sadrži naziv te države, domaće teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine ili međunarodne organizacije.

Naziv preduzetnika može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve. Važno je uočiti da se ova mogućnost odnosi samo na naziv, ali ne i na celo poslovno ime subjekta registracije.

Kako se ističe, naziv preduzetnika može da sadrži lično ime drugog fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.

Naziv ne može da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika, kao i u pogledu pravne forme.

Preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku (pri čemu se naziv ne prevodi). Ukoliko preduzetnik želi da koristi prevod poslovnog imena ili skraćenog poslovnog imena u svom poslovanju, potrebno je da i te prevode registruje.

Pored poslovnog imena, preduzetnik može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi i poslovno ime i ono obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i naziv. Dakle, ime i prezime preduzetnika, oznaka pravne forme i naziv su obavezni elementi skraćenog poslovnog imena preduzetnika. Pri tome, naziv u skraćenom poslovnom imenu mora biti identičan nazivu u poslovnom imenu i ne mogu se koristiti skraćenice naziva, akronimi i slično.

Prelaženje kroz dokumenta hemijskama
Foto: Pixabay.com

Predmet poslovanja i poslovno ime

Poslovno ime ne može da izaziva zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika, Ovo znači da pretežna delatnost u poslovnom imenu preduzetnika ne može da bude navedena kao: uslužna radnja, zanatstvo, zanatske usluge, zanatska radionica, uslužna agencija, agencija za intelektualne usluge, proizvodnja, proizvodno zanatska radnja , ili: SZR, STR, SUR, ZTPUR i sl.

Predmet poslovanja koji se navodi u poslovnom imenu, mora biti pre svega u skladu sa pretežnom delatnošću preduzetnika i ne može da izaziva zabludu, kao i njegov naziv, u pogledu iste. Na primer: ako je pretežna delatnost preduzetnika: 9523 Popravka obuće i predmeta od kože, ta delatnost u poslovnom imenu može biti opisana na isti način (popravka obuće i predmeta od kože) ili npr: popravka obuće, obućarska radionica, obućar, obućarske usluge i sl.

Ako preduzetnik, pored pretežne delatnosti, obavlja i druge delatnosti, njegovo poslovno ime može da sadrži (pored opisa delatnosti koju će obavljati kao pretežnu) i precizan ili manje precizan opis tih drugih delatnosti, ako preduzetnik te delatnosti može da registruje (primer: Popravka obuće, trgovina, prozvodnja i prevoz, Popravka obuće, ugostiteljstvo, trgovina i građevinarstvo, Popravka obuće i menjački poslovi, Studio za strane jezike i iznajmljivanje vozila itd.). Naravno, ovo nije moguće u slučaju ako je posebnim propisom određeno da preduzetnik ne može da obavlja određenu delatnost (delatnost škola za vozače, advokatska delatnost, delatnost ustanova), ili delatnost može da se obavlja samo kao pretežna (primer: taksi prevoz), u slučaju kada delatnost može da se obavlja kao jedina (primer: zastupnik u osiguranju), ili kad nije priložena prethodna saglasnost, ako je to propisano (primer: promet i popravljanje oružja i municije…).

Ako predmet poslovanja, obuhvata više različitih poslova i aktivnosti, u poslovnom imenu se precizno navodi samo onaj posao, odnosno aktivnost koju će preduzetnik obavljati. Primer: šifra 69.10 Pravni poslovi (sadrži: advokatske poslove koji se ne registruju u RPS i – ostale pravne poslove koji obuhvataju aktivnosti – veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja itd, koji se registruju u RPS i njihova registracija je uslovljena izdavanjem prethonog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa).

U poslovnom imenu preduzetnika, odnosno drugog subjekta, delatnost ne može da bude opisana kao: „stari zanat“, umetnički zanat“ ili „domaća radinost“. Samo proizvod koji je sertifikovan može da nosi oznaku „proizvod starog zanata“, „proizvod umetničkog zanata“ ili „proizvod domaće radinosti“, kao i stilizovanu oznaku otvorene šake.

Dokumentacija
Foto: Pixabay.com

Najzad, naziv preduzetnika mora se razlikovati od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom. Ovo pravilo je naročito važno, budući da je Zakonom o postupku registracije u APR propisano da po prijemu prijave registrator proverava da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik, ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom, ili je već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom. Ukoliko postoji naziv koji je identičan ili sličan traženom nazivu, prijava će biti odbačena.

Iz navedenih razloga, u APR preporučuju da podnosioci registracionih prijava osnivanja preduzetnika ili prijava za promenu naziva registrovanih preduzetnika, izvrše pretragu već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

 • Gabi

  21.10.2020 #1 Author

  Zaključak, ko uspe „iz prve“ da registruje firmu u APR-u, taj je genije 😀

  Odgovori

 • Tina

  21.10.2020 #3 Author

  Mora vise puta da se procita i shvati sta treba sve, a sta ne sme i ne treba

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...