Dr Milica Đurić Jovičić, v.d. direktorka Fonda za nauku Republike Srbije, za Biznis.rs o ulaganjima u naučna istraživanja i saradnji sa privredom

Fond za nauku otvara četiri nova programa vredna 33 miliona evra

InovacijeIntervjuInvesticijeSrbija

14.6.2023 08:01 Autor: Julijana Vincan 2

Fond za nauku otvara četiri nova programa vredna 33 miliona evra Fond za nauku otvara četiri nova programa vredna 33 miliona evra
Fond za nauku Republike Srbije osnovan je u decembru 2018. godine, a kao jedan od ciljeva njegovog rada navedeno je i povezivanje nauke i... Fond za nauku otvara četiri nova programa vredna 33 miliona evra

Fond za nauku Republike Srbije osnovan je u decembru 2018. godine, a kao jedan od ciljeva njegovog rada navedeno je i povezivanje nauke i privrede. Vlada Srbije je početkom 2019. godine imenovala dr Milicu Đurić Jovičić za vršioca dužnosti direktora ove nacionalne institucije. Ova doktorka nauka elektrotehnike sa više od deset godina naučno-istaživačkog rada u oblastima biomedicinskog inženjerstva i informacionih tehnologija prethodno je bila direktorka Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Fond za nauku finansira naučno-istraživačke projekte u okviru više programa, a novac za finansiranje se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije, Svetske banke i fondova Evropske unije. U razgovoru za Biznis.rs Milica Đurić Jovičić govori o radu Fonda, naučnim istraživanjima u našoj zemlji i saradnji nauke i privrede.

Na kom je nivou razvoj nauke u Srbiji? Gde smo u odnosu na region i Evropu?

„Nauka u Srbiji se tokom poslednjih godina intenzivno razvija, i posebno je važno što je Republika Srbija prepoznala značaj razvoja nauke kao jedan od dugoročnih strateških ciljeva koji će doprineti celokupnom razvoju države. Očekujemo da ćemo u budućem periodu imati još više mogućnosti i potencijala za podršku istraživačima i značajnim projektima, kao i da ćemo u saradnji sa međunarodnim partnerima proširivati granice nauke na globalnom nivou.

Fond za nauku je mnogo postigao za četiri godine rada, što prepoznaju i značajne međunarodne institucije koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja. Posebno nam je važno što učestvujemo kao član u radu organizacije Science Europe koja okuplja najznačajnije fondove za nauku i istraživačke agencije iz preko 30 država. Prepoznati smo kao institucija koja napreduje, razvija procedure u skladu sa međunarodnim standardima i obezbeđuje najviši kvalitet selekcije finansiranih projekata, a posledično i konkurentne naučne rezultate srpskih naučnika u odnosu na njihove kolege iz inostranstva. Ovo je samo još jedan pokazatelj da Srbija ide u dobrom smeru kada je u pitanju razvoj nauke.

Fond za nauku će nastaviti da radi na razvoju procedura i programa i sprovođenju sistema koji omogućava da važne ideje pronađu put do realizacije i stvaranja značajnih naučnih rešenja koja će doprineti dobrobiti svih nas.“

Kako izgleda saradnja nauke i privrede?

„Naučna istraživanja obezbeđuju rešenja koja mogu naći primenu svuda oko nas, omogućavajući uspešno prevazilaženje globalnih izazova i unapređenje kvaliteta života. Kada je reč o programima Fonda za nauku, kroz naše programe su finansirani projekti koji su do sada već započeli svoju praktičnu i komercijalnu primenu. Naučnici su u okviru naših programa razvili važna rešenja kao što je biološki preparat koji suzbija štetočine na kukuruzu bez upotrebe pesticida, novo dijagnostičko sredstvo za detekciju različitih vrsta karcinoma, nove pekarske proizvode koji ne sadrže aditive, algoritam koji omogućava određivanje prave doze psihijatrijskog leka, računarski sistem koji povezuje mozak i računar kako bi pomogao u rehabilitaciji nakon moždanog udara, novu vrstu baterije koja ne koristi litijum i brojna druga koja će unaprediti sve aspekte naših života.

Takođe, Fond za nauku je prepoznao važnost saradnje nauke i privrede u oblasti zaštite životne sredine i smanjenja zagađenja naše planete. Zato smo otvorili Zeleni program saradnje nauke i privrede koji sa 3,5 miliona evra obezbeđuje podršku za realizaciju 20 projekata naših naučnika. Istraživači će u okviru ovih projekata razvijati patente, tehnička rešenja i druge oblike intelektualne svojine koji će kroz saradnju sa partnerima iz privrede moći da nađu svoju praktičnu primenu kroz proizvodnju.

Potpisivanje ugovora o finansiranju 16 projekata Program IDENTITETI / Foto: Fond za nauku

Istraživanja imaju za cilj smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta kroz smanjenje štetnih materija, od organskih zagađivača, preko mikroplastike, pesticida, opasnih hemikalija, teških metala do elektronskog i plastičnog otpada, čime će se doprineti obnovi degradiranih ekosistema. Projekti će biti usmereni i na održivu industriju i razvoj poslovnih modela koji smanjuju zagađenje uz podizanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije štetnih gasova. Nadamo se da će ovo biti samo jedan u nizu programa koji će ohrabrivati saradnju naših naučnika i privrede.

Fond za nauku će tokom ove godine otvoriti i program „Dokaz koncepta“, koji će takođe biti namenjen podsticanju saradnje nauke i privrede. Ovaj program namenjen je istraživanjima koja imaju potencijal za komercijalnu primenu. Program obuhvata istraživanje i testiranje naučnih ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode i usluge. Verujemo da će ovaj program predstavljati još jedan važan korak ka jačanju saradnje nauke i privrede u Srbiji i stvaranju mogućnosti za komercijalnu upotrebu naučnih rezultata.“

Koliki je godišnji budžet Fonda za nauku?

„Sredstva za finansiranje programa Fonda za nauku u 2023. godini obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, kao i na osnovu zajedničkog ulaganja Vlade Srbije – Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, zajma Svetske banke i bespovratne finansijske podrške EU, koji čine deo Projekta SAIGE. Ove godine Fond za nauku otvara četiri nova programa, od kojih je za PROMIS 2023 obezbeđeno četiri miliona evra, za Dokaz koncepta milion evra, za Dijasporu 2023 tri miliona evra i za Ideje 2023 – 25 miliona evra.

Fond za nauku dosad je obezbedio 74,5 miliona evra za osam programa u realizaciji, čime smo tokom četiri godine rada doprineli da više od 2.000 naučnika dobije mogućnost da realizuje naučna istraživanja.“

Mladi naučnici sa programa PROMIS 2020-2022 / Foto: Fond za nauku

Koja vrsta podrške je dostupna naučnicima i istraživačima kroz programe Fonda za nauku? Koji programi su aktuelni, pored nedavno raspisanog konkursa za PROMIS 2023?

„Istraživači u Srbiji kroz programe Fonda za nauku obezbeđuju finansijska sredstva koja su im neophodna za realizaciju naučnih ideja. Oni jačaju svoje profesionalne kapacitete, povezuju se sa kolegama iz inostranstva, objavljuju publikacije u međunarodnim časopisima, ulažu u kapitalnu opremu i opremanje laboratorija koje će ostati budućim generacijama naučnika, razvijaju patente, ostvaruju saradnju sa privredom. Programi su tako osmišljeni da osnažuju naučnu zajednicu u Srbiji za konkurisanje na drugim domaćim, ali i inostranim konkursima.

Programi Fonda za nauku omogućavaju razvoj veštačke inteligencije, osnaživanje mladih istraživača, jačanje saradnje sa srpskom dijasporom, realizaciju izvrsnih ideja, pripremu pravovremenog odgovora na globalne krize, kao što je bila pandemija korona virusa, a sada imamo i program proučavanja različitih identiteta u Srbiji, kao poseban program namenjen društvenim i humanističkim naukama, kao i program saradnje nauke i privrede u domenu zaštite životne sredine.“

Šta je najznačajnije što je Fond za nauku uradio od svog osnivanja do danas?

„Jedan od najvećih rezultata Fonda za nauku je programska podrška mladim istraživačima i naučnicima u ranoj fazi karijere. Njima smo pružili priliku da postanu samostalni u svom istraživačkom radu, da grade i upravljaju sopstvenim timovima, jačaju kapacitete za konkurisanje na evropskom i svetskom nivou i razvijaju nove ideje. Kroz prvi PROMIS program smo osnažili jednu mladu generaciju istraživača, a to planiramo i kroz PROMIS 2023 koji je nedavno otvoren.

Naši programi za finansiranje projekata su izuzetno kompetitivni. Kvalitet projekata garantuju procedure koje su razvijene po ugledu na prakse uspešnih fondova za nauku iz EU. Procedure selekcije projekata se temelje na jednakim uslovima konkursa za sve istraživače uz transparentan, nezavisan i objektivan proces odabira projekata. Kvalitet projekata ocenjuje više od 1.300 nezavisnih međunarodnih evaluatora iz preko 60 država. Inostrani evaluatori sve predloge projekata ocenjuju na osnovu tri kriterijuma koja su unapred poznata istraživačima: izvrsnost, uticaj i realizacija. Do sada je ocenjeno 2.669 predloga projekata koji su prijavljeni tokom otvorenih javnih poziva za programe Fonda za nauku.

Kroz programe Fonda za nauku podržano je 318 naučnoistraživačkih projekata, dok je za realizaciju projekata obezbeđeno 74,5 miliona evra i 33 miliona evra za četiri nova programa koja se otvaraju u 2023. godini.“

Fond za nauku na godišnjem sastanku međunarodne organizacije Global Research Council / Foto: Fond za nauku

„Sredstva za finansiranje programa i izgradnju kapaciteta Fonda za nauku i reformu naučno-istraživačkih institucija obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacije), kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 34 miliona evra, i bespovratne finansijske podrške EU u iznosu od 31,5 miliona evra, koji čine deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji“ (Projekat SAIGE), posvećenog jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva.

Posebno smo ponosni na dosadašnje rezultate projekata u okviru programa Fonda za nauku. Naši naučnici su do sada u okviru projekata objavili veliki broj publikacija, odnosno 1.685 publikacija u časopisima i na konferencijama. U međunarodnim publikacijama objavljeno je 1.028 radova, od čega 290 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (kategorije M21 i M21a). Takođe, istraživači koji rukovode projektima koje finansira Fond za nauku dobijaju prestižne međunarodne nagrade i značajne međunarodne grantove za dalja istraživanja u svojim oblastima.“

Kakvi su planovi Fonda za naredni period?

„Fond za nauku će nastaviti da radi na razvoju i otvaranju novih programa koji će omogućiti da još veći broj istraživača dobije mogućnost da kroz projekte realizuje svoje značajne naučne ideje. Osim programa PROMIS 2023, za koji je Javni poziv za prijavu projekata otvoren do 10. jula, otvaramo novi ciklus podrške saradnji sa naučnom dijasporom, novi ciklus Ideja koje će finansirati projekte iz svih naučnih oblasti, kao i novi program Dokaz koncepta koji je usmeren na testiranje naučnih ideja, hipoteza i pretpostavki sa mogućnostima komercijalne primene.

Sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, EU, i Svetskom bankom nastavljamo da radimo na razvoju naše institucije, dok je posebno važna saradnja sa naučnom zajednicom u Srbiji sa kojima razmenjujemo iskustva, dobijamo predloge i radimo na daljem unapređenju naših procedura i programa.

Takođe, naši planovi okrenuti su i ka daljem jačanju međunarodne saradnje koja otvara mogućnost za pokretanje zajedničkih projekata koji će povezivati naučnike na globalnom nivou. Nastavićemo da jačamo saradnju sa stranim agencijama koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja, kao i sa predstavnicima stranih ambasada i obrazovnih i naučnih institucija drugih država, sa kojima očekujemo da u budućnosti kreiramo programe bilateralne saradnje kojima će se pružiti podrška naučnim istraživanjima.“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...