Cene priključka od 650 do 1.100 evra

Godišnje za grejanje na gas u proseku treba izdvojiti 42.000 dinara

AnalizaInvesticijeSrbijaU fokusu

5.1.2022 13:01 Autor: Ljiljana Begović 1

Godišnje za grejanje na gas u proseku treba izdvojiti 42.000 dinara Godišnje za grejanje na gas u proseku treba izdvojiti 42.000 dinara
Površina stana, kvalitet izolacije, kao i podatak da li cene energenata miruju, uticaće značajno na to koliko ćete novca ove zime izdvojiti za grejanje.... Godišnje za grejanje na gas u proseku treba izdvojiti 42.000 dinara

Površina stana, kvalitet izolacije, kao i podatak da li cene energenata miruju, uticaće značajno na to koliko ćete novca ove zime izdvojiti za grejanje.

Prema procenama stručnjaka, grejanje na gas ili drva i dalje je isplativije od korišćenja struje u iste svrhe.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 kvadratnih metara na 20°C u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kilovat sati (150 kWh/ m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji).

Godišnji trošak za grejanje na gas, prema podacima Ministarstva energetike, iznosi 42.300 dinara, dok bi na mesečnom nivou trebalo izdvojiti 3.525 dinara.

Okvirne cene priključka, unutrašnje gasne instalacije i termotehničke instalacije za stan od 60 kvadrata prikazane su u tabeli.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

Da bi domaćinstvo moglo da koristi prirodni gas potrebno je da bude priključeno na gasnu distributivnu mrežu, ima izgrađenu unutrašnju gasnu instalaciju i odgovarajuća trošila (grejna tela, kotao za zagrevanje vode, ostale gasne aparate u zavisnosti od potreba).

Iz Ministarstva rudarstva i energetike za Biznis.rs kažu da su postupak i način priključenja propisani Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa.

„Zahtev za priključenje objekata na distributivni sistem prirodnog gasa podnosi se operatoru distributivnog sistema koji obavlja delatnost na teritoriji na kojoj se objekat nalazi. Zahtev bi trebalo da sadrži podatke o vlasniku objekta, zatim o samom objektu za čije se priključenje traži izdavanje odobrenja za priključenje (adresa, vrsta, lokacija objekta na kopiji katastarskog plana). Takođe, neophodno je dostaviti podatke o radnom pritisku gasa koji je potreban na objektu kupca prirodnog gasa, nameni potrošnje prirodnog gasa i izdatom odobrenju za gradnju objekta, odnosno odobrenju za upotrebu objekta“, objašnjavaju iz Ministarstva.

Formiranje cene priključka

Cene priključaka se razlikuju po opštinama, ali su jedinstvene na području na kojem delatnost distribucije i upravljanja distributivnim sistemom obavlja jedan operator.

S obzirom na to da delatnost distribucije i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas na teritoriji Republike Srbije obavlja 31 operator distributivnih sistema, razlikuju se i cene priključka na sistem grejanja na gas.

„U skladu sa odredbama Zakona o energetici cena priključka utvrđuje se na osnovu metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa koju je donela Agencija za energetiku Republike Srbije. Troškovi priključenja obuhvataju troškove projektovanja i pribavljanja potrebne dokumentacije, kao što su izrada idejnog projekta, geodetsko snimanje priključka, provođenja u katastru vodova i provođenja promena na planu katastra vodova, rešenje o odobrenju za izvođenje radova i prijavu radova“, navode iz Ministarstva.

U cenu priključka ulaze i troškovi nabavke uređaja, opreme i materijala, troškovi izvođenja radova, kao i stručnih i operativnih poslova koje je neophodno izvršiti radi priključenja objekta na sistem.

Operator distributivnog sistema, na osnovu uprosečenih količina i normativa, donosi odluku kojom utvrđuje visinu troškova priključenja tipskim priključcima u skladu sa ovom metodologijom.

„Ovu odluku operator distributivnog sistema dostavlja Agenciji za energetiku Republike Srbije radi provere njene usklađenosti sa metodologijom, najkasnije do 30. novembra svake tekuće godine, s tim da se ona primenjuje danom početka naredne kalendarske godine. Cena priključka na teritoriji Republike Srbije kreće se u rasponu od 650 do 1.100 evra. Cena priključka na mrežu JP Srbijagas iznosi 780 evra“, kažu u Ministarstvu.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...