Zatezna kamata i za dan kašnjenja u izmirivanju obaveze

Do 15. maja rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu

PoreziSrbija

10.5.2023 12:48 Autor: Ljiljana Begović 0

Do 15. maja rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu Do 15. maja rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu
Sekretarijat za javne prihode grada Beograda obavestio je poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj rok za uplatu... Do 15. maja rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu

Sekretarijat za javne prihode grada Beograda obavestio je poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate najčešće padaju 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Sa plaćanjem rate poreza na imovinu ne bi trebalo da se kasni, s obzirom na to da svaki dan kasnije uplate nosi i visoke kamate, od skoro 0,2 odsto dnevno. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza, ali ne manje od 5.000 dinara.

Porez na imovinu plaća se za sve nekretnine, čak i one u kojima je neuslovno živeti. Sve dok nekretnina postoji porez se plaća, takođe, neophodno je prijaviti i plaćati i za sve nelegalizovane objekte, naglašavaju poreznici.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati, a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

Foto: Freepik.com

Iako je većina obveznika dobila rešenja za ovu godinu, oni koji to još uvek nisu trebalo bi ukupan godišnji iznos da podele na četiri jednaka dela i da ih uplaćuju u predviđenim kvartalnim rokovima.

Ukoliko vam poresko rešenje još uvek nije stiglo, predstavnici Uprave za javne prihode preporučuju da podelite prošlogodišnji iznos poreza na četiri dela, te da prvi deo uplatite u zakonski predviđenom roku, a kada vam stigne aktuelno rešenje uplatite eventualnu razliku.

Plaćanje dugovanog poreza na rate

Bez obzira na to da li ste fizičko ili pravno lice, preduzetnik ili paušalac, imate pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Poreska uprava može odobriti određen broj rata u zavisnosti od visine duga, a najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

U slučaju da porez duguje fizičko lice, dug može biti odložen ako iznosi najmanje 10 odsto oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje.

Poreska uprava odobrava odlaganje dugovanog poreza pravnim licima u slučaju da dug iznosi najmanje pet procenata ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, odnosno pet odsto godišnjeg paušalnog prihoda.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno donošenjem rešenja od strane Poreske uprave.

Da bi obveznik mogao da ostvari navedeno pravo neophodno je da podnese zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, s tim što uz zahtev podnosi i sredstvo obezbeđenja naplate, koje ne može biti manje od visine dugovanog poreza čije se odlaganje plaćanja traži.

Sredstva obezbeđenja naplate mogu biti hipoteka na nepokretnost, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine, zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika, neopoziva bankarska garancija.

Od poreskog obveznika se ne zahteva ispunjenje uslova iz Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate, ako poreski dug za koji se traži plaćanje na rate, iznosi za pravno lice i preduzetnika – do 1,5 miliona dinara, a za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji odloženo plaćanje dugovanog poreza, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza i tekuće obaveze, u slučaju da pre isteka roka isplati dugovani porez otpisuje se 50 odsto kamate koja se odnosi na odloženi dug.

Pravo na otpis 50 procenata kamate ne ostvaruje se za odlaganje plaćanja dugovanog poreza kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Kamata se za dugovani porez obračunava i dok traje odlaganje plaćanja, po godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije koja iznosi jedan odsto.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.