Biznis.rs
U CRNOJ GORI UGROŽENO 36.000 RADNIH MESTA EBRD preporučuje nastavak državnih subvencija za ublažavanje posledica krize U CRNOJ GORI UGROŽENO 36.000 RADNIH MESTA EBRD preporučuje nastavak državnih subvencija za ublažavanje posledica krize

U CRNOJ GORI UGROŽENO 36.000 RADNIH MESTA EBRD preporučuje nastavak državnih subvencija za ublažavanje posledica krize

RegionVesti 30.6.20. 12:25 Ljiljana Begović 2

Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodna organizacija rada predlažu crnogorskoj Vladi  da proširi kriterijume za socijalnu pomoć da bi se prepoznali i... U CRNOJ GORI UGROŽENO 36.000 RADNIH MESTA EBRD preporučuje nastavak državnih subvencija za ublažavanje posledica krize

Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodna organizacija rada predlažu crnogorskoj Vladi  da proširi kriterijume za socijalnu pomoć da bi se prepoznali i obuhvatili svi ugroženi kao i  da ne uslovljava pomoć za nezaposlene.

Usled uticaja pandemije korona virusa na crnogorsku ekonomiju neposredno je ugroženo 36 hiljada radnih mesta, dok će se povećati broj socijalno ugroženih građana, upozoravaju u izveštaju za Crnu Goru , Međunarodna organizacija rada (ILO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Oni preporučuju  crnogorskoj Vladi da do septembra nastavi subvencije za isplate zarada da bi se umanjio pad zaposlenosti u narednim mesecima, kao i da proširi kriterijume za socijalnu pomoć da bi se prepoznali i obuhvatili svi ugroženi.

Foto: Pixabay.com

Predlažu uvođenje bezuslovne pomoći za sve nezaposlene u narednih šest meseci, a ne da je dobijaju samo određene kategorije.

Preporučili su osnivanje pilot projekta angažovanja nezaposlenih da bi pomagali socijalno ugroženim osobama i domaćinstvima.

Smatraju i da je postojeći program stručnog usavršavanja skup i da ga treba reformisati u univerzalni i otvoreni program stažiranja (tokom krize), usklađen sa sličnim praksama EU i usmeren ka tranziciji iz škole u ​​posao za sve mlađe od 30 godina. Sadašnji program stručnog usavršavanja predstavlja više kurseva gde se nezaposleni obučavaju za deficitarna zanimanja, ali ga u ovoj studiji nazivaju skupim i neefikasnim, pišu Vijesti.

Na vrhu liste delatnosti koje su ozbiljno pogođene nalaze se turizam i ugostiteljstvo, proizvodnja i trgovina na veliko i malo, a zatim slede transport, građevinarstvo, profesionalne, naučne i tehničke delatnosti, kao i administrativne i pomoćne uslužne delatnosti.

U ovih sedam sektora 36.000 radnih mesta je u neposrednom riziku što, kako navode, može značiti pad zaposlenosti za 15 procenata i to samo prema osnovnom scenariju i ako se primijene odgovarajuće mere za oporavak poslovanja.

Oni navode i podatak da 47 hiljada radnika u ugroženim delatnostima ima samo privremene i ugovore na određeno vreme, kao i da je veliki udeo mladih koji su zaposleni u „ranjivim sektorima“ u turizmu, ugostiteljstvu i trgovini, što može imati još veći negativan uticaj u poređenju s osnovnim scenarijom.

ILO i EBRD navode da istraživanja koja su uradili u saradnji sa Unijom poslodavaca pokazuju da je ugrožena likvidnost (otežan pristup novcu) kod 60 procenata mikro preduzeća i skoro polovine malih preduzeća.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *