Zakonom propisan rok od tri godine da privremeno rešenje postane konačno

Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje

IzdvajamoPoreziPoslovanjeSrbija

6.2.2023 13:49 Autor: Ljiljana Begović 7

Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje
Novi način plaćanja poreza i doprinosa za sve radnike na internetu uskoro bi trebalo da zaživi, jer je frilenserima određeno da obaveze za prvi... Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje

Novi način plaćanja poreza i doprinosa za sve radnike na internetu uskoro bi trebalo da zaživi, jer je frilenserima određeno da obaveze za prvi kvartal godine izmire do kraja aprila. Ipak, još uvek ima mnogo nedoumica oko toga kako će sve funkcionisati i kako će porez plaćati oni koji rade za poslodavca koji je već namirio namet za radnika u svojoj zemlji.

Naravno, uz to je potrebno da Srbija sa zemljom iz koje je poslodavac ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ovi dokumenti predstavljaju međunarodne ugovore koje je Republika Srbija zaključila sa drugim državama, a koji imaju za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja ili pak olakšicu u pogledu dvostrukog oporezivanja i kao takvi po pravilu predviđaju niže poreske stope od one koja je predviđena zakonom.

Republika Srbija ima zaključene UIDO sa gotovo svim evropskim državama, kao i sa većinom ekonomski razvijenih država na svetu. Izuzetak su SAD.

Poreska uprava uglavnom nije uzimala u obzir da li je porez već plaćen u drugoj zemlji i samo je na osnovu deviznog priliva iz 2017. godine slala jednoobrazna privremena poreska rešenja.

Foto: Freepik.com

Zašto PU donosi privremena rešenja?

Poreska uprava ovlašćena je na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) da donese privremeno rešenje kojim se utvrđuje porez u situaciji kada ne raspolaže sa dovoljno podataka za donošenje potpunog – konačnog rešenja, naročito kada postoji mogućnost da protekne rok od pet godina za donošenje rešenja.

“Upravo u tome leži razlog zbog kojeg su sva privremena rešenja, na zaprepašćenje mnogih – identična. Nakon donošenja privremenog Poreska uprava ima dodatni rok od tri godine da donese konačno rešenje zasnovano na relevantnim i potpuno utvrđenim činjenicama”, objašnjavaju pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati.

Drugi potencijalni šok za primaoca privremenog rešenja najčešće je osnov ostvarenih prihoda koji su rešenjima okarakterisani kao prihodi „od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad“, a najčešće nisu ostvareni po tom osnovu.

“Ovakva rešenja najslikovitiji su primer zakonske mogućnosti date Poreskoj upravi da donese rešenje o oporezivanju samo na osnovu podataka kojima raspolaže, a ne na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja”, kažu naši sagovornici.

Ipak, iako je rešenje privremeno, prema rečima advokata, porez i doprinosi se moraju platiti, s tim da Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji nudi izuzetak pod određenim uslovom.

Pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati savetuju da ukoliko dobijete privremeno poresko rešenje, a vaš poslodavac je platio porez za vas u drugoj zemlji, trebalo bi da što pre priložite žalbu sa potrebnim dokumentima.

“Obavezno priložiti žalbu i to sa svim dokumentima u prilogu koji će dokazati najpre postojanje ili nepostojanje poreske obaveze ili koji će dokazati stvarni osnov prihoda i poreskoj upravi pružiti mogućnost da na osnovu potpunih podataka donese pravilno rešenje koje potencijalno može biti povoljnije”, navode advokati.

Zakon nudi mogućnost izuzetka od plaćanja poreza, i to u slučaju da se uz žalbu podnese i zahtev za odlaganje izvršenja rešenja u situacijama kada podnosilac pruži adekvatne dokaze da bi izvršenjem rešenja pretrpeo bitnu ekonomsku štetu. O takvom zahtevu odlučuje sam drugostepeni organ koji odlučuje i po žalbi.

“Očekuje se da će Poreska uprava i resorno ministarstvo tek zauzimati zvanične stavove i mišljenja povodom rešavanja ovakvih predmeta. Do tada, potrebno je preduzeti adekvatne pravne radnje u cilju pravilnog oporezivanja. Neophodno je delovati proaktivno i preventivno u zaštiti sopstvenih prava i interesa. U suprotnom, razrezivanje poreza može biti nezakonito, neosnovano ili nepravilno, te ukoliko nešto ne preduzmete po ovom pitanju možete doći u situaciju i da plaćate nešto što zapravo i ne dugujete”, naglašavaju pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati.

Postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija

Poreski obveznik ima pravo da od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez, obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima. Međutim, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama propisano je plaćanje takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa fizičkom licu u iznosu od 1.660 dinara, kao i takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije uređene posebnim propisom, u iznosu od 13.470 dinara.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis, stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu pozvaće obveznika pismenom opomenom da u roku od deset dana od dana prijema opomene plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

 • Anna

  6.2.2023 #1 Author

  Toliko je sve neuređeno i besmisleno da nije ni čudo što se frilenseri bune.

  Odgovori

 • SRDJAN

  7.2.2023 #2 Author

  Sve je ovo još uvek zamrseno kod nas.

  Odgovori

 • GOCA BG

  7.2.2023 #3 Author

  Samo kod nas i moze ovako da se rado,nista se ne zna ali se radi…

  Odgovori

 • Coka13

  8.2.2023 #4 Author

  Kad bi sredili zakone i uredili poslovanje frilensera i da se ne menja sve na par meseci, ne bi ljudi ni bili zbunjeni.

  Odgovori

 • VOJKAN

  8.2.2023 #5 Author

  Kada frilenserima stigne dva puta porez, onda i nisu više toliko fri

  Odgovori

 • MAJA

  11.2.2023 #6 Author

  Oni nemaju model za frilensere

  Odgovori

 • Maria

  12.2.2023 #7 Author

  Istina je da dugo nisu bili oporezivani, ali ni ovo sada nema smisla..

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  Biznis.rs newsletter

  Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

  Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.